V planu je zaprtje Ceste XIV. divizije za ves promet, vse od Šolske do Osojnikove ulice. Ta del naj bi postal promenada.

Pobrežje bo v roku nekaj let, vsaj na območju okoli pokopališča, videti precej drugače kot danes. V planu je namreč zapreti Cesto XIV. divizije za ves promet, vse od Šolske do Osojnikove ulice. Ta naj bi postala promenada. A za izvedbo le-tega bo potrebno ogromno sprememb tudi na okoliških cestah. To pa ni vse, saj bo pogrebno podjetje v roku treh let uredilo poslovilni objekt, podoben tistemu na pokopališču Dobrava.

Potrebnih kar nekaj sprememb okoliških cest

Na MO Maribor so nam dejali, da je za izvedbo načrtovane ureditve predhodno potrebno izvesti celostno prometno ureditev območja, v skladu z ureditvenim načrtom. »Odsek Ceste XIV. divizije, med Šolsko in Osojnikovo ulico, je treba zapreti za ves motorni promet in ga urediti kot peš promenado oz. alejo. Zaprtje Ceste XIV. divizije med pokopališčem je možno šele po ureditvi nove Nazorjeve in Šolske ulice ter načrtovanega števila parkirnih mest ob novih povezavah na severni in vzhodni strani pokopališča.«

Ob tem so dodali, da je zaradi preusmeritve avtobusne linije, pogoj za zaporo tega odseka ceste izgradnja podaljška Nazorjeve ulice ob severnem robu pokopališča, kar pa ni predmet tega ureditvenega načrta, temveč zazidalnega načrta za območje med Čufarjevo, Šolsko in Osojnikovo ulico v Mariboru. »Prav tako je potrebno za ves motorni promet, razen za intervencijska in dostavna vozila ter vozila stanovalcev župnišča, zapreti Kosovelovo ulico in jo urediti kot ploščad.«

Projekt vreden pol milijona

Pogrebno podjetje Maribor d.d. bo v prihodnjih letih postavilo poslovilni objekt. Gre za večnamenski kompleks s poslovilno dvorano, novimi prostori za sprejem strank in skladiščnim prostorom za potrebe cvetličarne. Obliko in strukturo novega objekta je zasnoval arhitekt Miha Mihelič. Fasada bo rjava, delno groba, kot zemlja. Cel projekt je ocenjen na 500 tisočakov. Investicija pa je zaradi zahtevnosti razdeljena na tri sklope.

“Z novo investicijo želimo koncept, kot se že izvaja na pokopališču Dobrava, torej da se obred v celoti izvede v poslovilni dvorani, svojcem omogočiti tudi na pobreškem pokopališču, kjer se zdaj večji del obreda izvede pred mrliškimi vežicami, del pa ob grobnem mestu,” je dejala direktorica Pogrebnega podjetja Maribor Lidija Pliberšek.

Sedanje mrliške vežice, ki so arhitekturno zaščitene, ostajajo. V njih se bodo zbirali svojci pred pogrebom. V novo poslovilno dvorano, kjer bo izveden obred v celoti, bodo šli pred začetkom pogrebne slovesnosti.

V prvi fazi bo urejen osnovni prostor ob cvetličarni, nazadnje pa se bo zgradil objekt, ki bo namenjen poslovilni slovesnosti. Investicija, ki jo v celoti financira Pogrebno podjetje Maribor, bo končana v dveh do treh letih. Trenutno je v gradnji prva faza, ta znaša 84.546 tisočakov. Izvajalec del je Lesnina MG oprema.

Marijan Volavšek, predsednik Mestne četrti Pobrežje, nam je dejal, da se tovrstne ureditve veselijo: »Menim, da se bo z takšno ureditvijo prostora med severnim in južnim delom pobreškega pokopališča vzpostavilo pokopališče kot celota, prav tako pa se bo povečala pieteta. Potek pogreba na severni del pokopališča sedaj poteka čez zelo prometno cesto.«.