Športna društva Maribora Mestni občini Maribor očitajo, da so nezakonito spreminjali in prirejali razpise.

Avtor fotografije: Športni objekti Maribor

Pred dnevi so zaposleni na Uradu za komunalno, promet in prostor so Mestni občini Maribor podali protestno pismo, v katerem naprošajo za kolektivno premestitev znotraj mestne uprave. Sodeč po spodaj podpisanih gre za približno 20 ljudi, ki so za premestitev zaprosili zaradi “nevzdržnih pritiskov in očitkov na njihovo strokovno delo znotraj urada s strani novega vodstva MOM.” Novo vodstvo bi jim naj očitalo, da svoje delo opravljajo nestrokovno, prepočasi in neskladno z zastavljenimi terminskimi načrti vodstva Mestne občine Maribor. Še več, pojavljale naj bi se zahteve dajanju prednosti določenim ponudnikom in očitki, da naj bi bili z določeni ponudniki “preveč domači”. Zaposlenim se vsakodnevno nalagajo nove in nove naloge, česar pa zaradi kadrovskega primanjkljaja, na katerega so že večkrat opozorili, niso več kos vse hujšim pritiskom.

Očitajo jim nezakonito prirejanje in spreminjanje razpisne dokumentacije

A kot kaže, so se občinskim direktivam in samovoljnim potezam sedaj uprla še mariborska Športna društva, ki v pismu, naslovljenem županu MOM Saši Arsenoviču in vodji Urada za šport Borisu Železniku, zahtevajo takojšnjo ustavitev Javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2019«, ki je bil objavljen 22.3.2019. Kot razlog za njihov protest navajajo nezakonito prirejanje in spreminjanje razpisne dokumentacije.

“Po prijavi na javni razpis smo športna društva z ugotovila, da je Mestna občina Maribor v času prijave na javni razpis, od 22.3. do 19.4.2019, na nedovoljen in nezakonit način prirejala razpisno dokumentacijo. Dovolili ste si prirejati javni razpis med tekom prijave na razpis, ne da bi športna društva s tem seznanili in bi nam vsem omogočili enake pogoje pri prijavi,” so jasna Športna društva.

Nezakonito spremenili 16 obrazcev in o tem nikogar obvestili

MO Maribor naj bi namreč večkrat bistveno spremenila obvezen obrazec »R2 – Izjave o sprejemanju pogojev razpisa«. Na ta isti razpis se zato niso mogla prijaviti vsa društva pod enakimi pogoji, saj slednja o nameri občine niso bila seznanjena. Nezakonito bi naj spremenili najmanj 16 obrazcev, za kar imajo tudi vse potrebne dokaze. In ne le da so obrazce spreminjali, problem je tudi v samem neobveščanju besedila javnega razpisa. Popravek v javnem razpisu so sicer 5. aprila objavili v Uradnem listu RS, a dokumenta ni bilo moč najti na spletni strani MOM, kar je v neskladju z Zakonom o športu in Odlokom.

Zagrozili s prijavo pristojnim organom

Športna društva ugotavljajo, da je MOM s tem kršila kar pet zakonov in odlokov. “V športnih društvih nam ni jasno kaj se greste in s čim smo si zaslužili tako podcenjujoč odnos. Mi v športu tekmujemo po pravilih in si zaslužimo zakonito izveden javni razpis. Zaradi nezakonitega in sramotnega ravnanja Mestne občine Maribor od vas zahtevamo (v kolikor seveda pri tem ne sodelujete), da javni razpis ustavite najkasneje do 24.5.2019, sicer bomo vse ugotovitve s prilogami predali pristojnim organom ter o tem obvestili vsa ostala športna društva in medije.”