Pismo bralca objavljamo v celoti, brez posegov naše uredniške politike.

Upravni odbor IZUM-a v Mariboru je na zadnji februarski seji zavrnil pobudo dveh članov Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net, Tomaža Seljaka in Alojza Križmana, za obravnavo problemov in predlogov za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net. Kako večina članov Upravnega odbora IZUM-a že tradicionalno tišči glave v pesek in kako je njihovo preračunljivost zmotil član stranke SDS, Simon Medved, ki je lani nepričakovano postal član Upravnega odbora IZUM-a, lahko preberete v nadaljevanju.

Kljub pričakovanjem, da bo Vlada RS v času predsedovanja Svetu EU prepoznala in izkoristila izvozni potencial projekta COBISS.Net za promocijo slovenskega znanja z dolgoročnim ciljem v mrežo COBISS.Net povezati vse knjižnice v Sloveniji, Albaniji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem, se to ni zgodilo.

Po enajstih letih od mojega protestnega odstopa s funkcije direktorja IZUM-a kot pobudnik ustanovitve in dolgoletni direktor IZUM-a ter dolgoletni koordinator projekta COBISS.Net ugotavljam:
– da Vlada RS še vedno ni spremenila podcenjevalnega odnosa do IZUM-a in projekta COBISS.Net, je pa IZUM-u naložila vzdrževanje superračunalnika na račun omejevanja razvoja osnovne dejavnosti,
– da se rušenje dolgoročne vizije razvoja IZUM-a in mreže COBISS.Net nadaljuje, politično zaupanje v projekt COBISS.Net v ciljnih državah pa še naprej kopni in
– da so se zaposleni v IZUM-u sprijaznili z nekompetentnim upravljanjem in vodstvom IZUM-a, v COBISS.Net pa naj bi po mnenju predstavnika zaposlenih v UO IZUM-a lahko usmerjali le »viške znanja«.

O razvojnih težavah IZUM-a in projekta COBISS.Net ter o nekompetentnosti in zmanipuliranosti večine članov Upravnega odbora IZUM-a pri odločanju o strateških razvojnih vprašanjih IZUM-a in projekta COBISS.Net je bilo od leta 2010 dalje že veliko napisanega. Vsi objavljeni članki in sestavki so dostopni preko spletne strani Civilne iniciative za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net www.zacobiss.net. Ustanovitelji navedene civilne iniciative smo bili leta 2019: Tomaž Seljak, nekdanji rektorji Univerze v Mariboru (Alojz Križman, Ludvik Toplak, Ivan Rozman, Danijel Rebolj in Igor Tičar), nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, Jože Mencinger, in prva rektorica Univerze na Primorskem, Lucija Čok. Naše ugotovitve, prizadevanja in predloge so podprli vsi nekdanji župani Maribora (Magdalena Tovornik, Boris Sovič, Franc Kangler in Andrej Fištravec) in nekateri bivši ministri (Franci Demšar, Žiga Turk, Boštjan Žekš, Anton Peršak in Dimitrij Rupel).

Rezultati tedanjih razgovorov s predsedniki štirih parlamentarnih strank (SDS, SD, Levica, SNS) in kompetentnimi predstavniki vodstev nekaterih drugih strank (NSi, SAB, DeSUS) so bili pozitivni – izkazana je bila podpora našim predlogom. Le stališča SMC in LMŠ ni bilo mogoče pridobiti. Žal je nato februarja 2020 mariborski poslanec Branislav Rajić (takrat SMC, sedaj SAB) s poskusom diskvalifikacije Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net preprečil, da bi Odbor za zunanjo politiko Državnega zbora RS sprejel sklep podpore projektu COBISS.Net, kot ga je pred tem sprejela Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta RS. Zaradi nasprotovanja SMC in aktualnega direktorja IZUM-a ter zaradi kupčije med koalicijskimi partnerji pa je junija 2020 propadel tudi predlog Državnega sveta za spremembo Zakona o knjižničarstvu – črtanje člena, ki določa sporno sestavo organa upravljanja IZUM-a.

Pretekle sestave in odločitve UO IZUM-a

Sestavo Upravnega odbora IZUM-a določajo trije zakoni (ZKnj-1, ZZrID, MSIZUM) in akt o ustanovitvi IZUM-a (vir), vsak drugače in brez kakršnih koli zahtev glede potrebne kompetentnosti članov UO. Do leta 2001 je imel IZUM 5-članski UO, nato 11-članski in od leta 2016 dalje 9-članski UO (trije predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov uporabnikov in 1 predstavnik zaposlenih v IZUM-u). Da se ne bi kdo komu na kakšnem ministrstvu zameril, so predstavniki uporabnikov v UO IZUM-a doslej praviloma glasovali skladno z usmeritvami predstavnikov ministrstev (če so bili slednji zaposleni na ministrstvih), njihova odvisnost od storitev IZUM-a pa jim narekuje, da se tudi direktorju IZUM-a ni dobro zameriti. Sicer pa je UO IZUM-a doslej letne programe in poročila IZUM-a potrjeval brez pripomb. Člani UO bodisi niso bili sposobni prepoznati anomalije v poslovanju in kadrovskem razvoju bodisi so morebitna opozorila na težave zavestno ignorirali. Zaradi konflikta interesov pa doslej problema sestave UO IZUM-a ni bilo mogoče rešiti.

Upravni odbor IZUM-a v prejšnjem mandatu in sestavi je svojo nekompetentnost za razpravo in odločanje o strateških razvojnih vprašanjih IZUM-a dokazal vsaj trikrat:

1. Ko je bil 11. februarja 2017 v sobotni prilogi Večera objavljen moj članek z naslovom »IZUM in COBISS.Net brez perspektive?« (vir) in sem nato predsednika in še enega člana Upravnega odbora IZUM-a (oba člana SMC) opozoril še na nekatere probleme, ki bi morali biti prepoznani pri obravnavi Letnega poročila IZUM-a za leto 2016, je na seji 27. februarja 2017 UO sprejel sklep, da me mora direktor takoj deložirati iz IZUM-a (preprečiti možnost nadaljnje uporabe e-naslova pod domeno izum.si in pisarne v IZUM-u), letno poročilo pa je bilo sprejeto brez pripomb. Istega dne je skupina petih evropskih poslancev iz Slovenije predsedniku Državnega zbora in predsedniku Vlade RS poslala pismo podpore projektu COBISS.Net (vir).
2. Ko je julija 2017 za vršilca dolžnosti direktorja IZUM-a imenoval dr. Aleša Bošnjaka, čeprav slednji nima potrebnih kompetenc in referenc za opravljanje funkcije direktorja IZUM-a. Dvajset let sem bil njegov nadrejeni in dvakrat smo ga morali zaradi omejenih sposobnosti prerazporediti na manj zahtevno delovno mesto, nato pa si je z razlago, da je Počivalšek njegov (bivši) svak, in z obljubo pokorščine izposloval mesto direktorja IZUM-a. Pred tem je bil vodja manjše skupine za organizacijo izobraževanja z dvema sodelavkama. UO IZUM-a je nato tudi po objavljenem javnem razpisu za direktorja IZUM-a izbral Aleša Bošnjaka in ne daleč kompetentnejšega kandidata za navedeno funkcijo, dr. Francija Demšarja. Za Bošnjaka so glasovali vsi člani UO, razen predstavnika univerz.
3. Ko se leta 2019 tudi ni odzval na javno objavljene ugotovitve in predloge Civilne iniciative za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net (www.zacobiss.net).

Aktualna sestava UO IZUM-a

Zaradi nasprotovanja vladne SMC ureditvi problematike sestave UO IZUM-a je Vlada RS 4. 2. 2021 »morala« sprejeti nezakonit sklep o imenovanju devetih članov UO IZUM-a, in to:

– mag. Aleša Osrajnika na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– Martino Rozman Salobir na predlog Ministrstva za kulturo,
– Simona Medveda na predlog ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo (MJU/SVDP)
– prof. dr. Zorana Rena na predlog univerz (Rektorske konference RS),
– dr. Ines Vodopivec na predlog nacionalne knjižnice (NUK),
– mag. Tejo Zorko na predlog Zveze splošnih knjižnic,
– Metko Kostanjevec na predlog sekcije za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije,
– Miroslava Nidorferja na predlog sekcije za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in
– Boštjana Batiča na predlog zaposlenih v IZUM-u.

Nihče od navedenih ni zaposlen na kakšnem ministrstvu. Kaj pomeni imenovanje »na predlog«, pa ni bilo nikoli jasno. To lahko pomeni, da je nekdo nekoga predlagal:
– ker predlagani pozna dejavnost in cilje IZUM-a in ima potrebne upravljavske sposobnosti ali
– zato, da bo predlagani zastopal interese predlagatelja ne glede na interese in cilje IZUM-a, ali
– zaradi politične (strankarske) pripadnosti predlaganega ali
– zaradi kombinacije navedenih razlogov.

Na konstitutivni seji je bil za predsednika UO IZUM-a po tradiciji izvoljen »predstavnik« MIZŠ, mag. Aleš Osrajnik, ki ni strokovnjak s področja dejavnosti IZUM-a in ni zaposlen v sferi izobraževanja, znanosti in kulture, je pa bil ob imenovanju član SMC. Mojo pobudo za razgovor o odprtih vprašanjih je zavrnil s pojasnilom, da je treba dati priložnost aktualnemu direktorju IZUM-a. Za njegovega namestnika je bil po tradiciji izvoljen predstavnik zaposlenih v IZUM-u, Boštjan Batič, sicer sodelavec oddelka Odnosi z javnostmi.

Januar 2022

V pričakovanju, da bo Upravni odbor IZUM-a tudi letos brez pripomb in brez razprave o odprtih razvojnih vprašanjih in težavah potrdil letno poročilo in letni program IZUM-a, sva z dr. Alojzom Križmanom 31. januarja poslala Nacionalnemu svetu za knjižnično dejavnost in Upravnemu odboru IZUM-a povzetek problemov in predlogov za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net (dostopen tukaj). Ob tem sva izrazila upanje, da bosta navedena organa pri obravnavi letnih programov in letnih poročil IZUM-a prepoznala:
– sistematično razgrajevanje razvojnega in izvoznega potenciala IZUM-a z dolgoročnimi posledicami tudi za slovensko knjižničarstvo in uporabnike sistemov COBISS.SI in SICRIS ter
– netransparentno prikazovanje nekaterih obremenitev, prihodkov in stroškov IZUM-a po vrstah dejavnosti.

Z interesom za dodatna pojasnila se je odzval le član UO IZUM-a in član SDS, Simon Medved, ki je sicer že pred tem prepoznal nekatere anomalije v letnih programih in poročilih IZUM-a ter 9. januarja direktorju IZUM-a poslal predloge za večjo transparentnost poslovanja IZUM-a. Med drugim je predlagal, da se jasno razmejijo in prikažejo prihodki in stroški ter število zaposlenih (FTE) za izvajanje osnovne dejavnosti IZUM-a (COBISS, SICRIS), za vzdrževanje in upravljanje superračunalnika ter za tržno dejavnost v okviru mreže COBISS.Net. Direktor IZUM-a se je odzval s pojasnilom, da bodo predlogi dani v presojo celotnemu UO na naslednji seji.

3. seja Upravnega odbora IZUM-a

Dne 3. 2. 2022 so člani UO IZUM-a prejeli vabilo in gradivo za 3. redno sejo. Ker IZUM pri pripravi Letnega programa dela in finančnega načrta IZUM-a za leto 2022 ni upošteval predlogov Simona Medveda, je slednji 8. 2. 2022 poslal direktorju IZUM-a in vsem članom UO IZUM-a še konkretne pripombe na navedeni program. Na dnevnem redu seje, ki je bila nato izvedena preko spletnega orodja Zoom 10. 2. 2022, so bile poleg potrditve zapisnikov predhodnih sej naslednje zadeve:
– vprašanja člana UO IZUM g. Simona Medveda in odgovor direktorja IZUM-a
– sprememba akta o ustanovitvi IZUM-a,
– Letni program dela in finančni načrt za leto 2022.

Seje se je udeležilo le 5 od 9-ih članov UO, in sicer: Boštjan Batič (IZUM), Martina Rozman Salobir (MK), Simon Medved (MJU/SVDP), dr. Ines Vodopivec (NUK) in Metka Kostanjevec (šolske knjižnice). Odsotni: mag. Aleš Osrajnik (MIZŠ), prof. dr. Zoran Ren (univerze in visokošolske knjižnice), mag. Teja Zorko (splošne knjižnice) in Miroslav Nidorfer (specialne knjižnice). Predsednik UO, mag. Aleš Osrajnik, je člane UO že predhodno obvestil, da ga pri vodenju sej do nadaljnjega nadomešča Boštjan Batič, odsotnost ostalih treh pa je nerazumljiva. Glede na to, kako direktor IZUM-a nasprotuje predlogu za spremembo sestave UO IZUM-a s pojasnjevanjem pomembnosti vpliva knjižnic v UO IZUM-a, je nerazumljivo, kako se lahko obravnava in potrjevanje Letnega programa dela in finančnega načrta IZUM-a za leto 2022 izvede brez prisotnosti zastopnikov visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic (Ren, Zorko, Nidorfer). Če se navedeni trije člani seje niso mogli udeležiti, bi morala biti prestavljena. Seveda pa dopuščam tudi možnost, da so se namenoma izognili seji, da se jim ne bi bilo treba opredeljevati do pripomb in predlogov Simona Medveda.

Pod točko dnevnega reda »Vprašanja člana UO IZUM g. Simona Medveda in odgovor direktorja IZUM« so člani UO med drugim razpravljali tudi o »pismu, ki so ga člani UO prejeli od dr. Križmana in mag. Seljaka, ter o tem, ali je potrebno, da člani UO razpravljajo o tovrstnih javnih pobudah«. Predlog g. Medveda, da se direktor na naslednji seji »opredeli do izpostavljenih problemov v dopisu Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net, tako da pove, ali problemi, navedeni v dopisu, držijo ali ne«, je bil v zapisnik seje vključen šele po drugi intervenciji g. Medveda na naslednji seji. Direktor IZUM-a očitno ne more ničesar demantirati in je zato naložil predstavniku zaposlenih v UO IZUM-a, da se je treba razpravi o izpostavljenih problemih izogniti. Člani pa so na koncu sprejeli sklep, da IZUM pripravi pregled stroškov po dejavnostih glede na poročilo o delu za leto 2021.

Iz gradiva za to točko dnevnega reda »Sprememba akta o ustanovitvi IZUM-a« je razvidno, da je bil edini motiv za obravnavo predlaganih sprememb pridobitev podpore UO stališču direktorja IZUM-a, da je obstoječa sestava UO IZUM-a ustrezna, čeprav je v nasprotju s tremi zakoni (ZKnj-1, ZZrID in MSIZUM). Zakon o knjižničarstvu določa 9-člansko sestavo organa upravljanja knjižničnega informacijskega servisa z dodatkom: »Če javni zavod opravlja tudi druge dejavnosti kot javno službo, se število članov poveča skladno z obsegom teh dejavnosti in vrsto uporabnikov.« Navedeno pri obstoječi sestavi UO ni upoštevano. Pojasnilo direktorja, da uskladitve z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti »ni predlagal zaradi vsebinskih argumentov«, je nerazumljivo, na zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in UNESCO-m, ki določa 5-člansko sestavo UO IZUM-a, pa je očitno »pozabil«. Pri potrjevanju predlaganih sprememb akta o ustanovitvi IZUM-a g. Medved ni želel glasovati zaradi nejasnosti o tem, kateri zakon je treba upoštevati. Sicer pa so spremembe akta o ustanovitvi IZUM-a v izključni pristojnosti Vlade RS (MIZŠ) in o njih UO IZUM-a nikoli v zgodovini IZUM-a ni razpravljal ali predlogov potrjeval.

Sledila je predstavitev Letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2022 s pojasnili direktorja IZUM-a glede upoštevanih pripomb g. Medveda. Razprave ni bilo in sprejet je bil sklep: »Člani UO IZUM potrdijo Letni program dela in finančni načrt za leto 2022.« Po seji (še istega dne 10. 2. 2022 proti večeru) je g. Medved direktorja IZUM-a in na dopoldanski seji prisotne člane UO seznanil s svojimi ugotovitvami:
– da so bili pred glasovanjem o potrditvi Letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2022 zavedeni s pojasnili, da so bile njegove pripombe večinsko že upoštevane v spremenjenem in dopolnjenem Letnem programu, ki pa ga prisotni niso prejeli in ga tako niso mogli potrjevati,
– da so se na seji prisotni člani UO strinjali, da se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve Letnega programa, ki naj bi ga potrdili na naslednji redni seji, ko bi člani UO prejeli čistopis programa in ko se bo potrjevalo tudi Letno poročilo za 2021, in
– da so bili zavedeni pri pojasnilu, da mora biti finančni načrt 2022 predstavljen skladno z računovodskimi standardi in da razmejitev prihodkov in odhodkov po dejavnostih zato ni mogoča, kar pa ne drži za tabele, ki niso predpisane.

Zaradi navedenega je g. Medved umaknil svoj glas ZA Letni program dela in finančni načrt za leto 2022, dokler ne dobi v pregled čistopisa Letnega programa z na seji dogovorjenimi spremembami in dopolnitvami ter z ločenim prikazom višine prihodkov in stroškov za osnovno dejavnost in superračunalništvo.

Direktor IZUM-a je naslednji dan samo prisotnim na seji poslal »Letni program dela IZUM za leto 2022 (osnutek s popravki s seje UO 10.2.2022)« s pojasnili o ustreznosti finančnih prikazov, predlog zapisnika 3. seje UO pa je namestnik predsednika UO 14. 2. 2022 poslal vsem članom UO IZUM-a. Ker v »čistopisu« Letnega programa niso bile upoštevane vse predhodne pripombe g. Medveda, se je slednji 20. 2. 2022 odzval s sporočilom vsem članom UO: da vztraja pri zahtevah za transparentno izkazovanje obremenitev, prihodkov in stroškov IZUM-a po vrstah dejavnosti in zahteva ponovno obravnavo in odločanje o ustreznosti Letnega programa na naslednji seji ter da pričakuje, da bo direktor IZUM-a ustrezno dopolnjeno verzijo predloga Letnega programa za 2022 članom UO poslal po e-pošti vsaj tri dni pred sejo. Sporočilu je priložil pripombe na zapisnik 3. seje in na »čistopis« Letnega programa. Zatem se je g. Medved 23. 2. 2020 sestal z direktorjem IZUM-a in ga med drugim seznanil še s svojimi pripombami na Letno poročilo o delu IZUM-a za leto 2021.

Direktor IZUM-a ni upošteval pripomb g. Medveda na »čistopis« Letnega programa dela in finančnega načrta IZUM-a za leto 2022 in članom UO ni poslal dopolnjene verzije predloga Letnega programa v ponovno obravnavo. Člani UO pa so 24. 2. 2022 prejeli novo verzijo Letnega poročila IZUM-a za leto 2021 »z upoštevanimi nekaterimi dopolnitvami gospoda Simona Medveda«. Dejansko je bila upoštevana samo ena pripomba (vključen je pregled stroškov po dejavnostih COBISS+SICRIS, HPC in trg), sprememba enega odstavka v poglavju o mednarodnem razvojnem sodelovanju pa je prinesla le še dodatne nejasnosti in zavajanja glede porabe 20.000,00 EUR namenskih sredstev za COBISS.Net.

4. seja Upravnega odbora IZUM-a

Seje preko Zoom-a dne 25. 2. 2022 se je udeležilo 7 članov UO IZUM-a. Odsotna sta bila g. Osrajnik in ga. Kostanjevec. Na predlog g. Medveda je bil spremenjen dnevni red z dodanima točkama: 1. Potrditev zapisnika 3. redne seje UO IZUM in 2. Letni program in finančni načrt za leto 2022.

Pri obravnavi nekaterih pripomb g. Medveda na zapisnika 3. seje UO so člani UO med drugim razpravljali o pobudi Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net, o kateri bi morali člani UO zavzeti stališče ali se bodo nanjo odzvali ali ne. Do te pobude so bili zadržani vsi na seji prisotni člani UO, razen predstavnika MJU/SVDP, g. Medveda, ki je dal pobudo, naj direktor IZUM-a pove, ali problemi, navedeni v dopisu, držijo ali ne, sklep o tem pa ni bil sprejet.

Pri 2. točki dnevnega reda »Letni program in finančni načrt za leto 2022« se je izkazalo, da večina prisotnih ne vidi potrebe po upoštevanju pripomb g. Medveda, čeprav:
– prikazani obseg obremenitev v FTE s tržno dejavnostjo ne odražal dejanskih obremenitev in obstaja realna verjetnost, da se plače treh zaposlenih (3 FTE) financirajo iz sredstev za javno službo,
– ni razvidno, katere aktivnosti predstavljajo tržno dejavnost v mreži COBISS.Net z načrtovanimi prihodki v višini 450.000 EUR in katere mednarodno razvojno pomoč in iz katerih virov se slednja financira (med drugim ne drži navedba, da je MIZŠ v izhodiščih za letni program zagotovil 20.000 EUR za COBISS.Net) ter
– ni razvidno, koliko proračunskih sredstev od 6.500.000 EUR bo IZUM v letu 2022 prejel/porabil za osnovno dejavnost (COBISS+SICRIS) in koliko za vzdrževanje superračunalnika.

Od 7-ih prisotnih članov UO sta za ponovno odločanje o Letnem programu in finančnem načrt IZUM-a za leto 2022 glasovala le dva člana (g. Medved in ga. Vodopivec), pet pa jih je bilo proti.

V nadaljevanju seje, ko je ga. Vodopivec z opravičilom zapustila sejo, je preostalih 6 članov UO brez pripomb potrdilo Letno poročilo IZUM-a za leto 2021 in tudi izplačilo direktorju IZUM-a za njegovo delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2021 v višini 7.500,00 EUR. K slednjemu je predstavnik univerz, dr. Ren, »dodal, da bi mu sam glede na dosežke v preteklem letu določil še višji znesek za izplačilo«. Poleg tega je dr. Ren tudi pri oceni delovne uspešnosti direktorja po Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije predlagal, da se pri posameznih kriterijih dodajo vsi odstotki, tako da je njihov skupni seštevek 100 %. Navedeno je seveda lahko le posledica zadovoljstva g. Rena z rezultati sodelovanja z IZUM-om v okviru projekta HPC-RIVR (nabava in namestitev superračunalnika v IZUM-u) in ne uspešnosti direktorja pri prodaji blaga in storitev na trgu v okviru projekta COBISS.Net.

Pod točko »Razno« je namestnik predsednika UO, Boštjan Batič, ponovno »odprl razpravo o tem, če so člani UO dolžni razpravljati o pobudah civilnih iniciativ«. Zanimiva je uporaba množine, ko pa obstaja samo ena civilna iniciativa, ki zadeva IZUM in COBISS.Net (www.zacobiss.net). Nadalje lahko v predlogu zapisnika seje preberemo: »Predstavnik univerz je menil, da civilne iniciative lahko dajejo pobude, vendar ima UO svoje naloge in mora zastopati interes institucije, ki jo predstavlja. … Predstavnik univerz ni bil naklonjen obravnavi predlogov civilnih iniciativ. Povedal je, da ima vsak član UO pravico postavljati vprašanja, ki jih lahko naslovi na IZUM, ter poda predlog za obravnavo in razpravo na naslednji seji.« Njegovemu mnenju sta se pridružila predstavnica splošnih in predstavnik specialnih knjižnic (ga. Zorko in g. Nidorfer).

Zatem je bil s štirimi glasovi zavrnjen predlog, da se na naslednji seji UO obravnava pobuda Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net (pismo T. Seljaka in A. Križmana s povzetkom problemov in predlogov za rešitev strateških razvojnih vprašanj IZUM-a in projekta COBISS.Net). ZA je glasoval le g. Medved, ga. Salobir pa se je pri glasovanju očitno vzdržala.

Nekompetentnost in konflikt interesov

Nasprotovanje predstavnika univerz in visokošolskih knjižnic navedenemu predlogu je razumljivo, ker prof. dr. Zoran Ren vodi projekt HPC-RIVR (namestitev superračunalnika v IZUM-u), ki se je zažrl v prostorske, finančne in kadrovske zmogljivosti IZUM-a. Dr. Ren je v izrazitem konfliktu interesov, knjižničarke in knjižničarji pa že običajno ne želijo razpravljati o strateških problemih IZUM-a, ker za to bodisi nimajo potrebnega znanja bodisi da se ne bi kdo komu zameril. Ob tem pa še »predstavnik zaposlenih« nima potrebnih kompetenc za razpravo in odločanje o strateških razvojnih vprašanjih IZUM-a in projekta COBISS.Net in zato v vlogi glasnogovornika direktorja IZUM-a, dr. Aleša Bošnjaka, sledi le njegovim interesom, da se problemi ne izpostavljajo, netransparentno in zavajajoče poslovanje IZUM-a pa dopušča.

Očitno le en član UO IZUM-a ni v konfliktu interesov – Simon Medved, ki je prepoznal anomalije v poslovanju IZUM-a in večletno prisilno zmanjševanje zmogljivosti IZUM-a za razvoj sistemov COBISS in SICRIS ter mreže COBISS.Net.

Indoktrinacija zaposlenih v IZUM-u

Glasnogovornik direktorja IZUM-a in predstavnik zaposlenih v UO IZUM-a, Boštjan Batič, je na zboru delavcev dne 24. 3. 2022 Civilno iniciativo za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net (www.zacobiss.net) predstavil kot grožnjo IZUM-u, ker želi spremeniti strategijo IZUM-a in za COBISS.Net iztržiti 3 milijone EUR ter spremeniti sestavo UO IZUM-a. Ob tem je ponovil svoje mnenje, da bi v COBISS.Net lahko usmerjali le viške znanja. Zanimalo ga je mnenje sodelavcev, ki civilno iniciativo vidijo podobno kot on. To so potrdili s ploskanjem. Nekdo je celo predlagal, da bi zaposleni podpisali izjavo, s katero bi se distancirali od dejanj civilne iniciative, a predlog ni bil sprejet (vir: zapis nekoga od prisotnih na zboru).

Očitno večina nima več nobenih ambicij glede mednarodnega pozicioniranja IZUM-a in projekta COBISS.Net in jim zadostuje zagotovljena plača iz državnega proračuna.

Na potezi je MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z vsem tem seznanjeno. Sklep o ustanovitvi IZUM-a v 8. členu določa, da Upravni odbor IZUM-a sprejema letni program dela in finančni načrt s soglasjem MIZŠ. Upajmo, da bo za nadzor nad dejavnostjo in poslovanjem IZUM-a pristojno ministrstvo prepoznalo anomalije v planskih dokumentih in poročilih IZUM-a in zahtevalo odpravo nepravilnosti in netransparentnosti.

Tomaž Seljak