Na Skladu nam priznajo, da je stanje vinograda v zadnjem obdobju slabše kot so pričakovali. Po njihovih besedah je sicer vinograd obdelan, a žal ne preveč vzorno.

Zadnje čase Piramida Mariboru ni v ponos. Območje propada, vinogradi so le senca tega kar so bili nekoč, občani Maribora pa z žalostjo spremljajo njegovo stanje. Vinograd na Piramidi, ki skupino obsega dobrih pet hektarjev površin, je v lasti Republike Slovenije. Z njim upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Le-tega pa so kot celoto oddali v zakup leta 2015 vinarski zadrugi Vino Piramida Maribor za obdobje desetih let.

V primeru obnove vinograd v zakup do 30 let

Obrnili smo se na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in iz območne izpostave Sklada v Mariboru prejeli odgovor: “Zakupnik Vino Piramida Maribor se je s pogodbo zavezala, da bo zemljišče obdelovala kot vinograd. Ali kot obstoječi stari vinograd ali pa bodo uredili obnovo vinograda s soglasjem Sklada KZG RS. Za katero možnost se bo zakupnik odločil je njihova poslovna odločitev. ” V primeru obnove vinograda Sklad kot zakupodajalec strankam podaljša dobo zakupa in sicer za amortizacijsko dobo obnovljenega vinograda, to je do 30 let. “Poleg tega pa je zakupnik v prvi vrsti dolžan poskrbeti za obdelanost vinograda kot dober gospodar.”

Zadnji razgovor je Sklad opravil z MO Maribor v preteklem letu, ko je pogovor tekel o praznični razsvetljavi na Piramidi. “V stiku glede vinograda na Piramidi so tudi predstavniki vinarske zadruge Vino Piramida Maribor in predstavniki občine,” dodajo na Skladu. MO Maribor ima sicer s Skladom sklenjeno služnostno pogodbo za urejanje pešpoti, ki vodi na Piramido.

Stanje slabše kot so pričakovali

Na Skladu nam priznajo, da je stanje vinograda v zadnjem obdobju slabše kot so pričakovali. Po njihovih besedah je sicer vinograd obdelan, a žal ne preveč vzorno: “Zakupnik se mora izjasniti kaj namerava v bodoče ukreniti z vinogradom, ali bo to obnova, delna ali v celoti, ali pa vzdrževanje trenutne situacije. Vsekakor bi bilo smiselno najti kakšno skupno točko med MO Maribor, kot je turizem, promocija, izkopanine na Piramidi, in zakupnikom – ponudba vin, saj bo le tako mogoč premik iz trenutnega stanja na terenu. Sklad KZG RS bo v takšnih dogovorih zanesljivo poskušal tvorno sodelovati.”

Občina naslovila več pobud

Parcele so v državni lasti, zato je odločanje o posegih in sanacijah na teh parcelah v pristojnosti države. MO Maribor si prizadeva za izboljšanje stanja v okviru svojih pristojnosti in obvešča lastnika o pomanjkljivostih,” nam povedo na mariborski občini, katera po služnostni pravici že ureja pot in razsvetljavo na južni strani.

Občina je na posamezne upravljavce premoženja Republike Slovenije glede Piramide naslovila že več pobud, zadnji dopis dne 31. januarja letos, a po njihovih besedah odgovora oziroma interesa, s strani Republike Slovenije, zaenkrat še ni izkazanega.

Z vprašanji kakšni so nadaljnji plani smo se obrnili tudi na člana Vinarske zadruge Vino Piramida Maribor, odgovore bomo objavili, ko jim prejmemo.