Dars je del  problematike povečanega hrupa z avtoceste v dobrenjski kotlini uredil že s pasivno zaščito, torej z namestitvijo ustreznega stavbnega pohištva.

Slika je simbolična

Skupno prizadevanje občin Pesnica in Šentilj je po dveh letih obrodilo sadove, saj so v pesniški občinski upravi pridobili dopis, v katerem piše, da lahko v drugi polovici leta 2021 pričakujejo začetek izvedbe postopka javnega naročila za pripravo študije obremenitve s hrupom za obdobje 2021-2023 s predlogom protihrupne zaščite za območje Šentilj-Pesnica. S študijami bo določen potreben obseg in vrsta protihrupne zaščite na varovanem območju, vključno s prevetritvijo izvedljivosti predlaganih ukrepov.

V Spodnjem Dobrenju lahko protihrupno zaščito pričakujejo v letu 2014

Milica Simonič Steiner, direktorica občinske uprave v Pesnici, nam je povedala, da težave s hrupom z avtoceste zaznavajo po celotni dolžini trase, po tako imenovani dobrenjski kotlini. “Na Dars smo v zadnjih letih naslovili več vprašanj v povezavi s to problematiko. Izvedene so bile tudi meritve hrupa, zdaj je v izdelavi poročilo. V študiji obremenitve s hrupom, v obdobju 2021 – 2023, bodo določili potreben obseg in vrsto protihrupne zaščite ter preverili izvedljivost predlaganih ukrepov. Poleg tega so nam še zapisali, da trenutni Operativni program varstva pred hrupom dejansko že vključuje nekatere navedene avtocestne odseke, tudi odsek Šentilj – Pesnica, in da bodo na podlagi sprejetega programa, ko bo pripravljena ustrezna dokumentacija, začeli z naročili za izvedbo del. Realizacijo ukrepov protihrupne zaščite pa predvidevajo v obdobju od leta 2024 naprej.

Ob tem dodajmo, da je Dars del  problematike povečanega hrupa uredil že s pasivno zaščito, torej z namestitvijo ustreznega stavbnega pohištva (protihrupnih oken) na stanovanjskih objektih v neposredni bližini avtoceste. 

Na Darsu vidijo težavo dobrenjske kotline v tem, da bi protihrupna avtocestna zaščita dvignila zvok v hrib, posledično pa bi bili s hrupom toliko bolj obremenjeni prebivalci v višje ležečih predelih. Ob tem dodajmo, da je Dars del  problematike povečanega hrupa uredil že s pasivno zaščito, torej z namestitvijo ustreznega stavbnega pohištva (protihrupnih oken) na stanovanjskih objektih v neposredni bližini avtoceste.