Takšni so načrti Občine Pesnica za pokopališče, ki nastaja južno od športnega parka.

Kot so nam povedali na Občini Pesnica, bo novo pokopališče urejeno južno od športnega parka ob železnici. Pokopališče Pesnica bo imelo osem polj s talnimi žarnimi in dve polji s talnimi družinskimi oz. enojnimi grobovi.

Prostora za 80 do 100 grobov

V polju bo prostora za 80 do 100 grobov. Predvidena je izvedba “parkovnega pokopališča” z bogato zasaditvijo dreves. Zgrajen bo poslovilni objekt oz. mrliška vežica, parkirna mesta pa so že urejena.

Kot so nam razložili, je za ureditev pokopališča občinska uprava pripravila potrebno dokumentacijo. “Že nekaj časa se čaka na odločitev Ministrstva za okolje in prostor glede izvedbe postopka Celovite presoje vplivov na okolje za OPPN, s katerim se v prostor umešča pokopališče. Po odločitvi Ministrstva za okolje in prostor bo možno nadaljevati s postopkom priprave in sprejema OPPN,” so še pojasnili na Občini Pesnica.