Pesnica

Direkcija RS za infrastrukturo je v mesecu maju pristopila k ureditvi nivojskih prehodov na odseku Pesnica–Šentilj, v teku je gradnja dveh nadvozov.

Damjan Veršič2 tedna

Občina Pesnica in KUD Marice Kerenčič sta včeraj v Pesnici pripravila svečano zasaditev lipe v čast 80-letnice rojstva pisatelja in častnega občana Toneta Partljiča.

Uredništvo4 tedni

Dom starejših Idila sporoča, da so po posvetu z epidemiologi NIJZ, od ponedeljka, 20.7. 2020, znova omogočili obiske stanovalcev.

Uredništvo3 meseci

Včeraj so v Jareninskem dolu začeli z izvajanjem gradbenih del na izgradnji primarnega dela optičnega omrežja Rune. Gradijo odsek proti Šentilju in proti Pesnici.

Uredništvo4 meseci

Minister, pristojen za strateške projekte in kohezijo, v Pesnici napovedal skorajšnjo odločitev o dveh operativnih programov za črpanje evropskih sredstev

Uredništvo5 mesecev

Dvig povprečnine bo za vsako občino v teh časih več kot dobrodošel, med drugim tudi za mariborsko in okoliške občine, ki bodo zaradi finančnega priliva lahko izvedle kak dodaten projekt ali pokrile tekoče stroške, ki jih imajo zaradi epidemije koronavirusa.

Andreja Bjelan5 mesecev

Glede na nastalo situacijo je pričakovati, da bo gradbeno dovoljenje za nov odsek v dolžini 3,7 kilometra, pridobljeno do avgusta, kar bi omogočilo pričetek del v septembru 2020.

Andreja Bjelan5 mesecev

Občinske uprave v teh dneh delujejo okrnjeno, brez uradnih ur. Ponekod so se investicije ustavile, drugje jih peljejo naprej. Mnoge okoliške občine se spopadajo s pomanjkanjem zaščitne opreme, a gospodinjstva so marsikje vendarle prejela brezplačne zaščitne maske. Kaj sporočajo svojim občanom?

Andreja Bjelan7 mesecev

Ta vikend bo med 7. in 17. uro popolna zapora ceste Šentilj – Pesnica. Izvajala se bo rekonstrukcije nivojskega železniškega prehoda. Pri pesniškem rondoju se obnavlja propust čez potok.

Uredništvo8 mesecev

V Jarenini je bilo postavljeno prvo od skupaj 41 vozlišč v Sloveniji, ki bo zagotavljalo optične signale gospodinjstvom v osmih okoliških občinah.

Uredništvo8 mesecev

Potem ko so Domu pod gorco dodelili tri osebe, Dom Danice Vogrinec ne bo imel nobenega. Direktor Marko Slavič je precej razburjen in poudarja, da bodo sprožili ustavno presojo. Delež sofinanciranja vključenih v program javnih del v občinah se je v letu 2020 s strani zavoda za zaposlovanje zmanjšal iz 65 na 60 odstotkov.

Gabrijel Toplak9 mesecev