Znana je lokacija, kjer bo občina postavila pasji park. Dela naj bi se začela oktobra, projekt pa bo končan do konca leta.

Pasji park v Mariboru je velikokrat obljubljena, a za zdaj še neizvedena investicija. Mestna občina Maribor je zanj po zadnjih podatkih predvidela okrog 30 tisoč evrov, s postavitvijo pa naj bi začeli v oktobru.

Postavljen bo na Taboru

O lokaciji za postavitev tega nezahtevnega objekta je bilo že mnogo ugibanj. Še pred štirimi meseci je ob obisku Mestne četrti Tezno podžupan Medved omenil, da je v srednjeročnem načrtu tudi pasji park, gre namreč za obširno rezidenčno cono, ki ima, razumljivo, tudi veliko psov in njihovih lastnikov. Sprva naj bi po Medvedovih besedah park načrtovali v neposredni bližini Zavetišča za živali, kasneje pa na željo stanovalcev bližje rezidenčne cone.

Kot kaže so se zdaj odločili za lokacijo na Taboru, natančneje med Vojašnico generala Maistra in športnimi površinami Športnih objektov Maribor. Na občini so ob tem zapisali, da investicije na Teznem nikoli niso načrtovali.

Kot kaže so se zdaj odločili za lokacijo na Taboru, natančneje med Vojašnico generala Maistra in športnimi površinami Športnih objektov Maribor. Na občini so ob tem zapisali, da investicije na Teznem nikoli niso načrtovali.

Dela končana do konca leta

Začetek urejanja in ostalih gradbenih del je predviden konec meseca oktobra 2021, ker pa gre za nezahteven objekt, predvidevajo da bo dokončan še v tem koledarskem letu. Omenjena investicija je s strani občine ocenjena na približno 30 tisoč evrov, toliko jih je tudi na voljo. Vloga gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt je bila že oddana.

Občina išče še več primernih lokacij

Medtem, ko so dela na predvideni lokaciji tik pred pričetkom, so z Mestne občine Maribor še sporočili, da se ozirajo tudi za drugimi lokacijami, zato je pričakovati, da bo po zgledu taborskega parka kasneje zaživela še kakšna frekventna in gosto poseljena lokacija.