Javna agencija za knjigo Republike Slovenije že tretje leto izvaja projekt »Vključujemo in aktiviramo!«, ki ga finančno podpira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije že tretje leto izvaja projekt »Vključujemo in aktiviramo!«, ki ga finančno podpira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namenjen je razvoju in izvajanju interdisciplinarnih programov socialne aktivacije in vključevanju ranljivih družbenih skupin v družbo in posledično na trg dela s poudarkom na kulturni komponenti in ustvarjalnosti. V usposabljanje so vključene štiri ranljive družbene skupine: osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju, zaporniki v fazi odpusta in osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog.

Načrt usposabljanja pripravil Tone Partljič

V projektu je sodelovalo tudi 16 uporabnikov Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor iz treh enot. Na tedenskih srečanjih, ki so potekala preko celega leta, so udeleženci krepili kompetence s področij: sporazumevanje v maternem jeziku, socialne in državljanske kompetence,  kulturna zavest in izražanje, učenje učenja. Načrt usposabljanja je pripravil mentor v projektu, g. Tone Partljič, skupaj s strokovno delavko zavoda Sabino Petek in mentorico ilustriranja Bojano Dimitrovski. Srečanja pa so popestrili in obogatili številni gosti iz vrst umetnikov ustvarjalcev in strokovnjakov.

Ob zaključku vsakega leta pripravijo več zaključnih prireditev, ki udeležencem ne pomenijo le nagrade za celoletno delo, pač pa predvsem javno potrditev rezultatov usposabljanja. Vse skupine udeležencev so imele možnost, da pokažejo vsaj delček tega, kar so v času izvajanja projekta ustvarjale. Vsaka skupina se je predstavila s kratko točko, dogodek pa so popestrili glasbeni vložki.

Viden napredek vseh vključenih

Mentor Tone Partljiča je ob pomoči gostov s svojo neposrednostjo, čutom za človeka in neizčrpnim znanjem s področja slovenske književnosti, ki ga je znal tudi približati sodelujočim; ustvaril sproščeno ustvarjalno vzdušje na srečanjih, izzval navdušenje sodelujočih in prispeval k vidnemu napredku vseh vključenih uporabnikov v projektu.