Odstopil je Mihael Leskovar, direktor MRA. Gre za neprofitno razvojno ustanovo, ustanovljeno s strani MOM, ki zagotavlja pogoje za uresničevanje razvojnih pobud mesta.

Odstopil je Mihael Leskovar, direktor Mariborske razvojne agencije. V njegovi pisarni so nam dejali, da je direktor danes odstoten, zato ne morejo dajati informacij javnega značaja.

Kaj je MRA?

Zavod »Mariborska razvojna agencija« je bil ustanovljen 24. junija 1993, kot neprofitna razvojna ustanova, s strani takratne Občine Maribor, z namenom zagotavljanja pogojev za uresničevanje razvojnih pobud projekta »Maribor jutri«.

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je Mariborska razvojna agencija zadolžena za Podravsko statistično regijo, ki pokriva 41 občin. Je članica Evropske podjetniške mreže (Enterprise Europe Network), ki ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju, inovacijah, prenosu znanj in tehnologij ter sodelovanju v programih EU.

Ponujali pomoč za razvoj podeželja

Poleg omenjenega je MRA tudi upravljavec za »TOTI LAS«, Pobuda LEADER je četrta os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za občine: Duplek, MO Maribor, Kungota, Pesnica in Šentilj.
MRA od leta 2013 aktivno sodeluje v Evropski mreži živih laboratorijev (EnoLL) v katero se je vključila z laboratorijem odprtega inoviranja ORBITALO.