Objekt v središču mesta, v Gregorčičevi ulici, ima status nepremične kulturne dediščine in je spomenik lokalnega pomena, saj je bil del obrambnega obzidja Maribora. Stolp, zgrajen med letoma 1460 in 1465, pa je trenutno v zelo slabem stanju. Pred lansko zimo je morala občina zaradi ogrožene statike interventno obnoviti strešno konstrukcijo in zamenjati kritino. Za celovito zaščito pred nadaljnjim propadanjem ter za ohranitev njegove prvobitnosti in zgodovinske vrednosti pa je treba Čeligijev stolp celovito sanirati.

Prenova v skladu s terminskim planom

V okviru vzdrževalnih del bomo sanirali temelje, zidove, medetažne konstrukcije, odprtine v zidovih stolpa in uredili okolico. Urejen bo nov vhod z južne strani, na okenske površine pa bodo nameščene mreže, ki bodo preprečevale vdor ptičev v notranjost,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor.

Sanacija poteka po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), rok za izvedbo del je 30. september 2022.

Prenova je tako stekla že v poletnem času, trenutno pa napreduje v skladu s terminskim planom ter dinamiko sofinanciranja Ministrstva za kulturo. “V tem tednu bomo zaključili dela na zunanjosti stolpa (fugiranje ter izdelava strelovoda), zato bomo tudi odstranili gradbeni oder. V primeru ugodnih vremenskih razmer bomo pričeli z zemeljskimi deli ter sanacijo temeljev,” razlagajo na mariborski občini.

Posebne namembnosti Čeligijev stolp s sanacijo ne bo pridobil, bodo pa omogočeni ogledi notranjosti stolpa (samo iz pritlične etaže), v njem bo mogoče tudi urediti manjšo galerijo ali muzej.

Stopnice so “smrtno nevarne”

Do Čeligijevega stolpa pa iz Slovenske ulice vodijo tudi stopnice, ki so precej dotrajane. Da so stopnice v slabem stanju, povedo tudi bližnji stanovalci. “Takšne stopnice mestu niso v ponos, tudi ko bo Čeligijev stolp prenovljen, si ga bo najverjetneje ogledalo veliko več ljudi, ki pa se bodo vzpenjali po teh smrtno nevarnih stopnicah,” razlaga stanovalec bližnjega bloka na Slovenski ulici, ki pove, da so v zimskih mesecih stopnice  še težje prehodne, saj je velika možnost padca ali zdrsa.

Občina sanacije stopnic ne bo financirala, ker so del dvorišča večstanovanjskega bloka, občina pa tam nima pristojnosti. 

Z Mestne občine Maribor smo dobili odgovor, da so stopnice del funkcionalnega zemljišča tamkajšnje večstanovanjske stavbe in občina zato pri obnovi nima pristojnosti. Ta je tako odvisna izključno od bližnjih stanovalcev. “Dela so ocenjena na približno 20 tisoč evrov, v primeru, da dobimo soglasja lastnikov. Z občine ne bodo prispevali za sanacijo, a stanovalci smo mnenja, da bi nam vendarle lahko priskočili na pomoč. Čeprav so stopnice na našem dvorišču, so vendarle v javni rabi,” dodaja naš sogovornik.