S sprejetjem proračuna nadaljujejo z zagotavljanjem pogojev za razvoj občine, pričeli so z znižanjem komunalnega prispevka za polovico.

Foto: Maribor24

Občinski svet občine Pesnica je na četrtkovi, 4. redni seji sprejel proračun za leti 2019 in 2020. Ta sledi cilju, da občina zagotavlja dobre pogoje za vse generacije, uredi zastarelo cestno in ostalo komunalno infrastrukturo ter v ustvarja dobre pogoje za razvoj podjetništva, kmetijstva oziroma turizma. »Višina odhodkov proračuna za leto 2019 znaša 8,87 milijonov evrov ter za leto 2020 7,89 milijonov evrov odhodkov. Za sprejetje predloga proračuna pa je glasovala velika večina svetnikov,« so sporočili iz občine.

Hiša štajerske glasbe v Jarenini kot doprinos razvoju turizma

S proračunom so predvideli obnovo dotrajanih cest z začetkom obnove ceste Vosek – Jarenina –  Šentilj, osnovne šole in rekonstrukcijo kulturnega doma v Jakobu. Tudi ureditev vaškega središča in parkirišč v Pernici, parka aktivnih doživetij v Pesnici z velikim kolesarskim poligonom »pumptrack«, pripravo dokumentacije za pokopališče v Pesnici ter izgradnjo postajališč za avtodome v Jakobu in ob Perniškem jezeru ter druge projekte. »Velik doprinos k turističnemu razvoju bo prispevala tako imenovana Hiša štajerske glasbe v Jarenini. Namenjena bo razstavi dosežkov Alfija Nipiča, listin in spominkov, ki jih je prejel kot član ansambla Avsenik ali osebno ter predstavitvi domače narodno zabavne glasbe,« dodajajo na občini.

Župan Gregor Žmak: »Glede na naše naravne danosti, izjemno prometno lego in predvsem znanje ter voljo ljudi smo si zastavili cilj, da postanemo ena najbolj uspešnih primestnih občin v Sloveniji.«

Veliko več denarja za šole, vrtce, gasilcem ter aktivnim dijakom in študentom

V pesniškem proračunu je za trikrat več sredstev predvidenih tudi opremi in vzdrževanju šol ter vrtcev. »Občutno več sredstev bodo deležna še gasilska društva, aktivnim dijakom in študentom bomo namenili žepnino,« pojasnjujejo in še, da s sprejetjem proračuna samo nadaljujejo z zagotavljanjem pogojev za razvoj občine, pričeli so z znižanjem komunalnega prispevka za polovico, kar je občinski svet sprejel na prejšnji seji.

Komunalni prispevek razlog za izseljevanje

V občini Pesnica, ki je doslej imela enega najvišjih komunalnih prispevkov, so z znižanjem za polovico vzpostavili primerljive pogoje za gradnjo stanovanjskih hiš oziroma gospodarskih objektov v občini. »Izjemno visoki komunalni prispevek je bil, poleg nesprejetega občinskega prostorskega načrta, eden od glavnih razlogov, da kljub izjemni lokaciji, mladi niso ostajali oziroma gradili v domači občini,« še poudarjajo.

Vzpostavljanje preglednega informiranja občanov

»Pesničani« so se lotili tudi odprave naslednjega razvojnega zaostanka, priprave občinskega prostorskega načrta, ki bo pomenil skupni dogovor o rabi in priložnostih prostora, katerega sprejetje načrtujejo v naslednjem letu. »Občino smo tudi odprli, vzpostavljamo pregledno informiranje občanov in občank o delovanju občinske uprave, ki bo delovala v korist celotne občine in vsakega občana ter enakomernega razvoja vseh štirih krajevnih skupnosti v občini (Pesnica, Jarenina, Jakob, Pernica), kar do sedaj ni bila praksa,« zaključujejo v pesniški občini.

Cilj: ena najbolj uspešnih primestnih občin v državi

Župan mag. Gregor Žmak pa je ob sprejetju proračuna poudaril: »Začrtali smo si cilj, da postanemo ena najbolj uspešnih primestnih občin v Sloveniji, kar nam bo, glede na naše naravne danosti, izjemno prometno lego ter predvsem znanje in voljo ljudi, tudi uspelo.«