V Trnovski vasi so se lotili obnove več kot 200 let stare Simoničeve domačije, ki je ena redkih ohranjenih izvirnih panonskih domačij v Sloveniji. Po obnovi, ki jo izvajajo tudi s pomočjo lokalnih društev, bo objekt dobil nove vsebine.

V Trnovski vasi, v Slovenskih goricah, se nahaja Simoničeva domačija, ki je stara preko 200 let. Občina Trnovska vas je razglasila domačijo za kulturni spomenik, ta se vodi v registru kulturne dediščine in spada pod varstvo in zaščito Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.

Simoničeva domačija je ena redkih ohranjenih izvirnih panonskih domačij v Sloveniji

Ima slamnato streho in je zgrajena v obliki črke L. Je prava panonska hiša, lesena »cimprana« stavba. Zgrajena je bila leta 1787. Pri vstopu v hišo pridemo najprej v »priklet« oziroma hodnik. Iz hodnika pridemo naravnost v lepo ohranjeno črno kuhinjo, edino ohranjeno daleč naokrog. Levo od vhoda je velika sprednja soba/hiša s krušno pečjo, desno pa zadnja soba/hiša.

Ima slamnato streho in je zgrajena v obliki črke L. Je prava panonska hiša, lesena »cimprana« stavba. Zgrajena je bila leta 1787.

Desno od kuhinje je kamra, v kateri je bil nekoč krompir. V hišo so pozneje vgradili okna, ki ne ustrezajo prvotnemu videzu, zamenjana pa so tudi tla. Stavba se nadaljuje v gospodarsko poslopje, ki je sicer pokrito z opeko. V sprednji hiši je malo okno, ki so ga uporabljali za prezračevanje. Zunaj hiše so naslednji prostori: »gümna«, »listjak«, »verštat« (delavnica), »štala«, »svinjska štala« in drvarnica. V takšni panonski hiši so nekoč prebivali viničarji.

Občina si je dolgo časa prizadevala za obnovo objekta

Župan občine Trnovska vas Alojz Benko je pojasnil, da je bil v objekt v zelo slabem stanju, zato so se odločili za njegovo obnovo. Projekt, razdeljen na dva dela, so prijavil na razpis “LAS BOGASTVO PODEŽELJA ob Dravi in v Slovenskih goricah” in bili pri tem uspešni. Oba projekta obnove sta bila odobrena iz obeh skladov ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) in EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), ki se izvajata v okviru uredbe CLLD.

»Gre za dva projekta. Eden se imenuje Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije, drugi Obujanje starih običajev. Prvi se nanaša na stanovanjski del domačije, drugi na gospodarski. Za oba projekta smo uspeli preko razpisa pridobiti slabih 100 tisoč evrov sredstev.«

Gre za dva projekta. Eden se imenuje Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije, drugi Obujanje starih običajev. Prvi se nanaša na stanovanjski del domačije, drugi na gospodarski. Za oba projekta smo uspeli preko razpisa pridobiti slabih 100 tisoč evrov sredstev.

Nato je občina preko javnih razpisov iskala izvajalca obnove in bila pri tem dvakrat neuspešna. V tretjem poskusu pa je prijavljeni izvajalec ponudil nesprejemljivo visoko ceno, 325.000 evrov. Ker je bila cena previsoka, je tudi občinski svet v Trnovski vasi odločil, da pogodbe s tem izvajalcem ne bodo podpisali.  Župan Benko se je nato povezal z lokalnimi društvi; društvom ljubiteljev stare tehnike, turističnim društvom, društvom gospodinj in kulturnim društvom, s katerimi se je dogovoril, da bodo določena dela na Simoničevi domačiji opravili sami. “Ogromno stvari smo že sami naredili. Na primer odstranili omete in zemljo, prav tako bomo odstranili streho, … Ker veliko del opravijo predstavniki društev, smo uspeli znižati tudi ceno obnove. Ta zdaj znaša 225.000 tisoč evrov, imamo že tudi izvajalca, tako da dela uspešno potekajo.”

Župan Benko se je nato povezal z lokalnimi društvi; društvom ljubiteljev stare tehnike, turističnim društvom, društvom gospodinj in kulturnim društvom, s katerimi se je dogovoril, da bodo določena dela na Simoničevi domačiji opravili sami.

In kaj zajema obnova Simoničeve domačije? “Kompletno bomo obnovili stanovanjski in gospodarski del domačije. Vse bo postavljeno na novo, tudi ostrešje in streha, seveda v skladu z izvirnikom, saj nad deli bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Namestili bomo tudi novo oziroma obnovljeno pohištvo. Obnova mora biti zaključena do 31. avgusta letos.”

Kompletno bomo obnovili stanovanjski in gospodarski del domačije. Vse bo postavljeno na novo, tudi ostrešje in streha, seveda v skladu z izvirnikom, saj nad deli bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Namestili bomo tudi novo oziroma obnovljeno pohištvo. Obnova mora biti zaključena do 31. avgusta letos.

Tudi vsebina so že določene: “Vključili bomo prej omenjena društva, Kreativno Piko kot promotorja, imamo pa tudi veliko idej o tem, kaj vse se bo dogajalo v obnovljenih prostorih. O tem za zdaj še ne bi govoril, prepričan pa sem, da bo objekt zaživel. Ne bo pa dobičkonosen, kar pa niti ni naš cilj,” je še pojasnil župan Alojz Benko.