Po kolesarsko-sprehajalni poti, se boste lahko v miru sprehodili od Veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor do čolnarne Sidro.

V Bresternici pri Mariboru bodo ob reki Dravi uredili kolesarsko-sprehajalno pot, po kateri se bo mogoče stran od prometne ceste v miru sprehoditi od Veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor do čolnarne Sidro. Dela naj bi zaključili do konca letošnjega leta.

Pripravljalna dela na terenu so se že začela

“Predvidena pešpot bo potekala ob levem bregu reke Drave, z začetkom pri Veslaškem klubu Dravske elektrarne Maribor in koncem pred čolnarno. Pretežno poteka čez gozd in zraven območja pomembnih obrečnih habitatov,” so za STA povedali na mariborski občini.

Lani so izdelali projektno dokumentacijo, na podlagi katere so izvedli postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del. Pogodbo z njim so podpisali v prvi polovici letošnjega leta.

Skupna vrednost investicije znaša nekaj manj kot 140.000 evrov z DDV, ki so zagotovljeni v sprejetem proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019.

Na vzporednem desnem bregu Drave se ureja Dravska kolesarska pot, ki se v tem delu navezuje na že izgrajeno pot v sosednji občini Ruše. “Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za del od Limbuša do dvoetažnega mostu. S tem odsekom se bomo jeseni prijavljali na tretji poziv mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN),” pravijo na občini.

Z Direkcijo RS za infrastrukturo se dogovarjajo za sofinanciranje dela tega odseka. Natančni časovni potek del bo znan po seznanitvi glede uspešnosti na pozivu mehanizma CTN.

STA