Različni posegi v naravno okolje so ogrozili življenjski prostor potoka, ki predstavlja domovanje mnogih vodnih in obvodnih živali.

SČS Nova vas in SČS Radvanje so v sodelovanju s projektno pisarno MOM, Društvom arhitektov Maribor in krajinskimi arhitekti pripravili razstavo idejnih rešitev v zvezi z dolgo pričakovano gradnjo parka pri Pekrskem potoku.

Najboljša idejna rešitev že izbrana

Nedavno se je zaključil javni natečaj za idejne rešitve v zvezi z ureditvijo parka ob Pekrskem potoku,  SČS Nova vas in SČS Radvanje pa sta pripravili razstavo prispelih predlogov, ki se je v petek, 21.12.2018, odvijala v dvorani MČ Nova vas na Radvanjski ul. 65. Natečajna komisija je prvonagrajeni predlog izbrala v 2. krogu na treh sestankih, kjer je podelila ocene, ki so bile v ponedeljek, 17.12., potrjene s podpisom končnega poročila. Razstava bo na ogled med 12. in 17. uro, ko bo predstavljena tudi najboljša idejna rešitev. Namen dogodka je v bližini živečim prebivalcem in zainteresirani javnosti s pomočjo avtorjev in avtoric podrobneje prestaviti izbrano rešitev. Sledila bo razprava, kjer bodo lahko krajani podali svoje vtise, pripombe in predloge. Razstava je bila 22.12.2018 preseljena v poslovni objekt Mercator na Prušnikovi ul. 12 in bo tam na ogled še do 3.1.2019, nakar načrtujejo, da bo postavljena še na drugih lokacijah.

Priložnost, da Pekrski potok zaživi

Različni posegi v naravno okolje so ogrozili življenjski prostor potoka, ki predstavlja domovanje mnogih vodnih in obvodnih živali; rib, žab, rakov in številnih drugih. Člani delovne skupine za Pekrski potok, ki deluje v okviru SČS Nova vas, menijo, da je preureditev Pekrskega potoka priložnost, da ta ponovno zaživi, »da lahko ustvarja meandre in se vijuga v strugi, polni življenja, obdani z rastlinjem, v veselje vsem generacijam in kot raziskovalni izziv našim najmlajšim.« V zvezi s pobudo za projekt je dr. Daniel Rebolj, član delovne skupine za Pekrski potok, komentiral: »Vsekakor bomo aktivnosti spremljali in se vanje tudi vključevali, saj lahko park izjemno izboljša kakovost bivanja ne le krajanov MČ Nova vas in Radvanje, ampak je pomembna dodana vrednost za celoten Maribor. In za to nam gre!«

Naslednja faza projekta je izdelava podrobnejšega načrta

Delovna skupina za Pekrski potok si s postavitvijo razstave na različnih lokacijah prizadeva za čim večjo vidnost, saj jim je v interesu, da se v tej fazi z vtisi in predlogi o projektu v proces vključi čim več krajanov. O naslednjih fazah projekta je dr. Daniel Rebolj povedal: »Natečaj je seveda šele prvi pomemben korak, nadaljevanje pa je že začrtano, saj je natečaj tekel v okviru javnega naročila MOM, ki bo sedaj lahko z avtorji prvonagrajenega idejnega projekta takoj podpisala pogodbo za fazo projektiranja, za prvo fazo izvedbe pa so po naših informacijah tudi zagotovljena določena sredstva. Faznost je definirana v idejnem projektu, časovnica pa bo, upamo, takšna, da se bodo dela lahko pričela v prvi polovici 2019.«