V Hočah se začenja dozidava vrtca, ki bo dokončana do začetka šolskega leta 2020. Objekt bo energetsko pasiven in bo zagotavljal mesta za vse otroke v občini, ki so sedaj zaradi prostorske stiske vrtec morali obiskovati drugje.

Župan občine Hoče – Slivnica, dr. Marko Soršak je dejal, da so se za investicijo odločili, ker je bil stari vrtec dotrajan in potreben kompletne obnove elektro ter strojnih instalacij, bilo je tudi premalo prostora za vse otroke: “Investicija je vredna okoli 3,6 milijona evrov po izbrani najugodnejši ponudbi. Občina je pridobila slabih 800.000 evrov nepovratnih sredstev iz strani EKO Sklada. Izvajalec del bo podjetje Makro 5 gradnje, d.o.o.”

Objekt bo dvoetažen, prostora bo za 13 enot

Objekt bo energetsko pasiven, kar pomeni, da izpolnjuje zahteve EKO sklada. “V stavbi mora biti šest kilovatnih ur porabe na kubični meter prostora, to je pasivni standard, ki mu mora ustrezati,” razlaga Soršak.

Obnovljen vrtec bo imel 13 oddelkov – gre za dvoetažen objekt, saj sicer ne bi bilo dovolj prostora glede na površino parcele. “Zaradi dvoetažnega objekta bo lahko več zelenih površin in zunanjih igrišč. Igralnice bodo za nekaj kvadratov večje od tega, kar predvidevajo standardi. Za prehajanje med prvo in drugo etažo bodo lahko otroci poleg stopnic uporabljali tudi tobogan,” načrte prenove opisuje hoški župan.

Vrtec bo priskrbel tudi nova delovna mesta

Nov vrtec bo v uporabi od naslednjega šolskega leta 2020/21, odprli ga bodo s 1. septembrom. Do tedaj bodo otroci nastanjeni v treh oddelkih: v delu že obstoječega dela vrtca, saj je bil slednji obnovljen v letu 2006, ena enota bo v učilnici v večnamenski športni dvorani, štiri enote v stari telovadnici (v katero so nedavno vložili čez 50.000 evrov sredstev), dva oddelka pa bosta v gasilskem domu na Bohovi.

Drugo leto se bo zaradi povečave kapacitet odprlo tudi nekaj novih delovnih mest. Potrebovali bodo dodatne pomočnice in vzgojiteljice, povečale se bodo tudi skupne službe.