V primeru, da ne namestimo vinjete na vozilo s svojim prvotnim lepilom ali z nedovoljenim posegom spremenimo oz. zmanjšamo njegovo učinkovitost, je globa 500 evrov.

Cestninski nadzorniki družbe DARS d.d. svoje delo opravljajo po naprej določenih mesečnih in tedenskih načrtih, ki jih, če je treba, tudi dnevno prilagajajo spremenjeni prometni situaciji. Strategija njihovega dela je tesno povezana s prometnimi tokovi, še posebej pa tudi s turistično sezono. Nadzor nad uporabo vinjet izvaja tudi Policija in Finančna uprava RS, tako da je nadzor nad uporabo vinjet še večji.

Samo na Štajerskem skoraj 3.000 kazni

Od 1. januarja do 31. marca 2019 so cestninski nadzorniki izdali 7. 669 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet. V navedenem obdobju je bilo samo na Štajerskem izdanih 2770 nalogov. “V preteklem letu so izdali skupno 21.801 plačilni nalog zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne in ustrezno nameščene vinjete na vozilu se šteje za kršitev Zakona o cestah in je sankcionirana z globo 300 evrov, če uporabljamo cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, nameščene na predpisan način. V primeru, da ne namestimo vinjete na vozilo s svojim prvotnim lepilom ali z nedovoljenim posegom spremenimo oz. zmanjšamo njegovo učinkovitost, je globa 500 evrov,” povedo na Darsu.

Cestninski nadzorniki družbe DARS d.d. večina plačilnih nalogov izdajo tujcem. “Trend se tudi za minulo večletno obdobje – vinjete so za uporabo slovenskih avtocest in hitrih cest obvezne že več kot deset let oz. od 1. julija 2008 dalje – bistveno ne spreminja.” Praviloma so to poletni meseci julij in avgust, torej v času glavne turistične sezone.

Nadzor 24 ur dnevno

Nadzor dnevno izvajajo ekipe cestninskih nadzornikov, v vsaki ekipi sta po dva sodelavca, te ekipe pokrivajo celotno avtocestno omrežje in so na delu ves teden, 24 ur dnevno. “V poletnih mesecih se izvaja največ kontrol ob vstopih v državo in na izstopih, v tem času delamo tudi več preusmeritev prometa skozi počivališča na vstopih in izstopih iz države, ko nam količina prometa to omogoča. V poletnih mesecih se v notranjosti države izvaja manj nadzora, več nadzora v notranjosti države izvajamo izven turistične sezone. Ne glede na to, koliko nadzornikov bi imeli na voljo, pa ne moremo izvajati kontrol tam in takrat, ko je največ prometa, še posebej pa ne, ko vozila vozijo v strnjeni koloni. Prvi razlog za to je prometna varnost, drugi pa zmanjševanje pretočnosti prometa,” pojasnijo na Darsu. Razpoložljive ekipe nadzornikov delajo tam, kjer je pričakovati največ kršiteljev, kjer je možno nadzor izvajati varno in kjer ne povzroča prevelikih zastojev.