Z načrtovanimi celostnimi ukrepi se bo zmanjšala poplavna ogroženost ob Dravi in zalednih pritokih na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Starše in Mestne občine Ptuj.

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so minuli mesec izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja DraveDravinja s Polskavo«. Za 18,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,1 milijona evrov.

Namen zgoraj omenjenega projekta je zmanjševanje poplavne ogroženosti Dravinje in Polskave na območju petih občin: Majšperk, Slovenske Konjice, Videm, Kidričevo in Slovenska Bistrica. Z naložbo bo več kot 2800 ljudi deležnih koristi od ukrepov varstva pred poplavami, število poplavno ogroženih stavb pa bo zmanjšano za 945.

“Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Dravi s pritoki bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na tem območju,” so zapisali na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Za večjo varnost ljudi na poplavnih območjih

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) skrbi za upravljanje voda na državni ravni, prvenstveno pa za zmanjševanje poplavne ogroženosti, in s tem zmanjševanje ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Direkcija za vode na porečju Drave v okviru programskega obdobja izvajanja Evropske kohezijske politike 2014-2020 med drugim izvaja operacije:

 • »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo«,
 • »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave« in
 • »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo«.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacij je do 31.12.2023.

“Cilj operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave« (v nadaljevanju: Operacija) je zmanjšanje poplavne ogroženosti obravnavanega območja, predvsem na območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP): OPVP Maribor-Radvanje, OPVP Spodnji Duplek, OPVP Ptuj-center in OPVP Ptuj-Rogoznica. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi se bo zmanjšala poplavna ogroženost ob Dravi in zalednih pritokih na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Starše in Mestne občine Ptuj,” so za naš medij pojasnili na Direkciji za vode.

Ukrepi na področju Maribora, Dupleka in Ptuja

Območje Operacije se delijo na tri podobmočja, in sicer: območje Maribora, območje Dupleka in območje Ptuja.

Na območju Maribora so predvidene sledeče ureditve:

 • Zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Dravi – na območju Malečnika in Trčove;
 • Ureditev Radvanjskega potoka z Mrzlim potokom;
 • Ureditev Rožnodolskega potoka s Pekrskim potokom.

Za zmanjšanje poplavne ogroženosti Malečnika, Zrkovcev in Celestrine je predvidena kombinacija ukrepov v strugi in z lokalnimi ukrepi na poplavnem območju. Predvideni so lokalni (nasipi in zidovi) in individualni ukrepi. Na potokih v JZ delu Maribora je predvidena izvedba razbremenilnikov. 

Na območju Dupleka so predvidene sledeče ureditve:

 • Ureditev zalednih potokov Drave – Korenski, Dupleški in Ciglenški potok;
 • Zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Starš;
 • Ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju naselja Čreta.

Ureditve zalednih pritokov Drave v Občini Duplek vključujejo povečanje pretočnosti Dupleškega potoka, izvedbo protipoplavnih nasipov in kjer ni prostora tudi protipoplavnih zidov.

Na območju Ptuja pa so predvidene sledeče ureditve:

 • Ureditev potoka Rogoznica, zadrževalnik Žabjak;
 • Ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja Ljudski vrt;
 • Ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja Vičava.

Kolikšna je vrednost projekta?

Za Operacijo je bila v juniju 2020 izdana Odločitev o podpori, s katero je bil odobren finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (prispevek EU) in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo Operacije, znaša 14.802.648,00 EUR. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 14.252.648,00 EUR; od tega podpora Evropske unije 11.402.118,40 EUR (80%) in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 2.850.529,60 EUR (20%).

“V okviru Operacije so za letošnje leto med drugim predvidene aktivnosti, ki so potrebne za samo operativno izvedbo ukrepov (tj. aktivnosti za pridobivanje pravice graditi, gradbenih dovoljenj ter aktivnosti (javna naročila) za pridobitev izvajalca gradbenih del in izvajalca nadzora nad gradnjo). Sicer pa morajo biti vsa dela v okviru Operacije zaključena do konca leta 2023,” so še pojasnili na Direkciji za vode.