Kot revitalizacijo nekdanje deponije komunalnih odpadkov ob Puhovi ulici na Pobrežju, Mariborska občina vidi priložnost v postavitvi sončne elektrarne. Tamkajšnja raba zemljišča je zaradi ekoloških razlogov omejena, zato so potencialne investitorje povabili k oddaji idejnih predlogov.

Radio Maribor poroča, da se je na občinski poziv do začetka septembra prijavilo 8 kandidatov. Javnosti so najbolj znane Dravske elektrarne Maribor, ki se za projekt zanimajo že dalj časa. Ponudbe pa so bile raznolike, pravi vršilka dolžnosti direktorice mestne uprave Lidija Krebl: “Nekatere vloge predvidevajo postavitev sončnih celic od začetka do konca območja, kar je praktično neizvedljivo, saj ima območje določene posebnosti in postavitev na celotnem območju ni mogoča. Različne so tudi moči predlagane sončne elektrarne in različne konfiguracije terena. Zelo, zelo različne vloge so.”

Predlogi se razlikujejo tudi po ocenjeni vrednosti in načinu sodelovanja, pojasnjuje sogovornica Radia Maribor: “Ocenjena vrednost projekta se razlikuje med samimi promotorji za več kot 20 milijonov evrov, saj so bile najcenejše ponudbe za okoli 8 milijonov, najdražje pa za 29 milijonov evrov. Nekateri projekti predvidevajo podajo stavbne pravice, nekateri najemno pogodbo, nekateri pa javno zasebno partnerstvo, spet nekateri pa se tega ne želijo posluževati. Zelo različni so tudi procesi sodelovanja Mestne občine Maribor.”

Občina si želi, da bi sončno elektrarno postavili že naslednje leto, a bi to bilo po nekaterih načrtih mogoče šele do konca leta 2026. O nadaljnjih korakih se bodo na občini odločili po pregledu vseh idejnih predlogov.