Na Okrožnem sodišču v Mariboru je pri sodnici Urški Kežmah potekalo več narokov za glavno obravnavo v tožbah, ki so jih zaradi poplavljanja Drave novembra 2012 proti avstrijskemu Verbundu vložili oškodovanci iz Slovenije.

Oškodovanci v zadevah, za katere so včeraj, 10. novembra, potekali oz. so še razpisani naroki na mariborskem sodišču, so različne fizične osebe in prostovoljno gasilsko društvo Malečnik. Vsem je skupno, da so utrpeli škodo zaradi poplavljanja reke Drave v začetku novembra 2012 in da krivdo za to pripisujejo ravnanju upravljavca hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, avstrijski družbi Verbund.

Obtožena družba krivdo v primeru poplav zavrača

Verbund krivdo zavrača. Kot so na današnjih obravnavah večkrat poudarili odvetniki Verbunda iz ljubljanske Odvetnike družbe Andrić, doslej vložena dokazna in procesna gradiva tožečih strani ne dokazujejo, da je škoda nastala ravno zaradi poplav novembra 2012. Prav tako odvetniki Verbunda opozarjajo, da vložene listine ne pojasnjujejo, kako je tožeča stran ocenila posamezne postavke škode, ki ji “tožena stranka v obsegu, kolikor je to mogoče, v celoti prereka”.

Zagovorniki nekaterih oškodovancev iz skupine celovškega odvetnika Franza Serajnika pa so te navedbe odvetnikov Verbunda danes ponovno prerekali in poudarili, da je škoda natančno opisana in podrobno opredeljena.

Najprej se bo odločalo o krivdi, šele nato o odškodninah

Sodnica je tudi včeraj, tako kot že pred dnevi na podobni obravnavi v Slovenj Gradcu, poudarila, da bo sodišče najprej odločilo o temelju tožbenega zahtevka, torej ali je Verbund odgovoren za nastalo škodo, in izdalo vmesno sodbo, šele nato se lahko odloča glede odškodnin.

Sodnica je stranema v najmanj dveh obravnavah predstavila poizvedovanja sodišča glede primernih izvedencev, za začetek iz Slovenije, in sicer za področje hidrologije, meteorologije in drugih s primerom povezanih področij.

Izvedenci se morajo izjasniti glede svojih predlogov

Med predlogi so izvedenci s fakultet za gradbeništvo mariborske in ljubljanske fakultete ter ljubljansko podjetje IBE, ki se ukvarja s svetovanjem in projektiranjem in ima okoli 170 zaposlenih. Sodnica Kežmahova je stranema naročila, naj se glede predlogov izjasnita, hkrati morata obe strani nakazati predujem za izdelavo izvedenskega mnenja ter pripraviti vprašanja za izvedenca. Sodnica je zagovornike obeh strani danes tudi opozorila, da je “časovna komponenta spora” zdaj na njihovi strani.

Poplave kmetu iz Zlatoličja uničile 10 hektarjev kmetijskih površin

Med oškodovanci, ki tožijo Verbund, je tudi kmetovalec Darko Dobnik iz Zlatoličja, ki je danes ob robu obravnave na mariborskem sodišču za medije povedal, da so jim poplave leta 2012 popolnoma uničile okoli 10 hektarjev kmetijskih površin, ki še vedno niso sanirana.

Pretok je bil toliko povečan, da tega ne pomnim. Stara struga Drave si je prek naših kmetijskih površin ustvarila novo strugo, skopala do dva metra globoke kotanje,” je med drugim opisal Dobnik. Območje je zdaj po njegovih besedah pogojno uporabno, resna kmetijska pridelava pa ni možna. Na kmetiji so jim poplave uničile tudi okoli 300 kubičnih metrov koruzne silaže in večje število bal.

Slovenska sodišča zadevo strokovno zelo dobro preučila

V prvih treh zadevah na mariborskem sodišču, ki jih je spremljala STA, so bili včeraj uvodni poravnani naroki, ki so bili zaprti za javnost, neuspešni. Na narokih za glavno obravnavo pa so si strani izmenjale pripravljalne vloge in dobile s strani sodišča roke za pripravo odgovorov. Nadaljevanje teh glavnih obravnav je preloženo za nedoločen čas.

Sicer pa je zagovornica nekaterih oškodovancev, odvetnica Magda Vraničar, ob robu obravnav danes za medije izrazila zadovoljstvo, da so sodišča začela razpisovati glavne obravnave. Ocenjuje tudi, da so slovenska sodišča zadevo strokovno zelo dobro preučila in se dobro pripravila na obravnave.

Proti Verbundu več deset tožb, tudi iz strani Republike Slovenije in oškodovancev v Avstriji

Pred mariborskim in slovenjgraškim sodiščem je v novembru razpisanih še nekaj obravnav v zadevah, v katerih je tožena stran Verbund. Skupno je sicer proti Verbundu vloženih več deset tožb oškodovancev v Sloveniji, Verbund pa tožijo tudi Republika Slovenija in oškodovanci v Avstriji.

STA