Obiskovalce Pohorja so v zadnjih dneh presenetile nekatere naprave, ki ne obratujejo navkljub veliki količini snega.

Foto: Visit Pohorje, Facebook

V podjetju Marprom, ki je upravljalec žičnic in smučišč na Pohorju so na svojem Facebook profilu pojasnili, da se zavedajo, da so se nekateri uporabniki – smučarji – v zadnjih dneh soočili z neprijetnimi situacijami, povezanimi z zaustavitvami določenih naprav in zaprtjem smučarskih povezav Bellevue–Areh, a so bile odločitve o tem sprejete izključno iz varnostnih razlogov. “Čeprav popolnoma razumemo želje smučarjev in pričakovanja po dobri smuki v zameno za kupljeno smučarsko vozovnico, smo ob tem v prvi vrsti odgovorni za varnost vseh obiskovalcev, ki je zato vselej ključna prioriteta pri vsakodnevnem obratovanju. Tudi za ceno kritik, med njimi nekaterih povsem neobjektivnih,” so zapisali.

Naprave ne obratujejo zaradi varnosti

V Marpromu še pojasnjujejo, da so z zavestjo ravnali tudi v preteklih dneh, ko jih vremenske razmere nikakor niso presenetile, saj so bile snežne padavine napovedane. Je pa dejstvo, da so v kratkem času na naši nadmorski višini (za razliko od nekaterih drugih smučišč) zapadle velike količine mokrega, težkega snega, ki je povzročal nagibe in padce dreves na traso žičnic. Posledično delovanje posameznih ni bilo več varno in so jih ustavili.

Pri tem smo poskušali na različne načine ostraniti sneg z dreves (tudi z vodnim curkom iz gasilskih cevi), vendar s 25 in več metrov visokih smrek, na katerih je več ton snega, tega ni mogoče enostavno otresti ali požagati celotna drevesa, saj je življenjsko nevarno že samo gibanje pod drevesi. Naše ekipe so se kljub temu trudile vzpostaviti delovanje tudi v najtežjih vremenskih razmerah, tako podnevi kot ponoči.

Pomembno je navesti tudi, da v izogib opisanim težavam s povešanjem dreves v času sneženja še pred zimsko sezono redno preventivno urejajo trase žičnic. Slednje so umeščene tudi na zemljišča in skozi gozdove številnih zasebnih lastnikov, zato morajo te zadeve urejati v sodelovanju z njimi in enako postopajo v sedanji situaciji. Če bi želeli narediti trase povsem neodvisne od kakršnih koli vremenskih vplivov, bi morali razširiti koridorje žičniških naprav tudi za 20 metrov in več po celotnem gozdnem robu.

Pri zaustavitvi določenih žičnic iz varnostnih razlogov (Sleme, Stolp, Videc) je torej šlo za odločitev, ki je ni bilo mogoče načrtovati vnaprej. Posledično se je nepričakovano povečala potreba po prevozu s smučarskim avtobusom Bellevue–Areh, zato en avtobus v določenem trenutku ni več zadoščal. “Tako se smučarjem, ki so morali v dolgi koloni čakati na prevoz v smeri Areha, opravičujemo, ob tem pa dodajamo, da smo pred dnevi že zagotovili še dodaten avtobus med delavniki, v času vikenda in počitnic pa bodo po potrebi vozili trije.
Tudi v prihodnje se bomo kot upravljavec pohorskih žičnic in smučišč trudili upoštevati mnenja in želje obiskovalcev ter si prizadevali za različne izboljšave, ne bomo pa tvegali varnosti na račun adrenalinskih užitkov. Tukaj smo prav zaradi obiskovalcev in naših zvestih uporabnikov, zato še enkrat hvala za konstruktivne kritike, ki nam pomagajo biti boljši;” so še zapisali.