Podjetje Mariborski vodovod je včeraj pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli v centru Maribora. Zaradi del bo popoln izpad oskrbe s pitno vodo.

Podjetje Mariborski vodovod je včeraj pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli na območju občine Maribor, in sicer na Gregorčičevi ulici od hišne številke 12 do 27. Med 8.30 in 14. uro bo na navedenih naslovih popoln izpad oskrbe s pitno vodo.

Kako postopati po ponovni priključitvi vode?

Priporočljivo je, da pred prvo uporabo pitne vode opravite izpiranje interne instalacije na način, da na vseh iztočnih mestih pustite vodo teči tako dolgo, da se ta ponovno zbistri.

Podjetje Mariborski vodovod je včeraj pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli na območju občine Maribor, in sicer na Gregorčičevi ulici od hišne številke 12 do 27. V času med 8.30 in 14. uro bo na navedenih naslovih popoln izpad oskrbe s pitno vodo.

Za stalno varovanje zdravja uporabnikov vodovodnega omrežja je pomembno tudi redno vzdrževanje interne vodovodne napeljave. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v ta namen pripravil tudi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:

  • voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj dve minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika), oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,
  • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke s spiranjem z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstraniti vodni kamen,
  • na mestih, kje voda v omrežju zastaja, je potrebno tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode,
  • slepe rokave hišnega vodovodnega omrežja je treba evidentirati in jih odstraniti, do takrat pa jih enkrat na teden spirati z vodo

Eden izmed osnovnih ciljev Mariborskega vodovoda je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene redno izvajajo tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, ki dnevno jemlje vzorce pitne vode in jih analizira na mikrobiološke in kemijske parametre kot to predpisuje Pravilnik o pitni vodi.

Kako javiti motnje na vodovodnem omrežju?

V primeru motenj na vodovodnem omrežju lahko med delovniki po 15. uri, med vikendi in prazniki, pridobite informacije o trenutnem stanju na telefonski številki 080 19 51.