Na nacionalni ravni je v spomladanskemu roku splošno maturo uspešno opravilo 97 odstotkov dijakov 4. letnikov.

Danes so, kot so sporočili iz Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, dočakali rezultate spomladanskega roka splošne mature, pred nekaj dnevi, preteklo sredo, pa že rezultate poklicne mature.

Splošna matura

Splošno maturo je na šoli opravljalo 14 dijakov zaključnega letnika (vsi dijaki so uspešno zaključili 4. letnik in pristopili k opravljanju splošne mature). “Vsi dijaki so bili uspešni – beležimo 100 % uspeh. Dodatno je peti predmet na splošni maturi opravilo tudi 57 naših dijakov SSI programov kemijski ter farmacevtski tehnik. 55 je bilo uspešnih (96,5 %),” je sporočil ravnatelj šole Samo Robič.

Poklicna matura

Ponovno so bili maturanti Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše izjemno uspešni na poklicni maturi, in sicer v srednješolskih strokovnih izobraževalnih programih farmacevtski tehnik in kemijski tehnik. “V generaciji imamo namreč 20 zlatih maturantov na poklicni maturi (doseženih 22 ali 23 točk) od tega kar 12 diamantnih (doseženih vseh 23 točk; 11 farmacevtov, 1 kemik). Poklicno maturo je opravljalo 76 kandidatov zaključnih letnikov (20 zlatih predstavlja 27 % od 74 uspešnih). Skupno so bili 97,4 % uspešni (74 od 76 opravilo poklicno maturo).”

Kratek pogled na letošnjo maturo

“Letošnja matura je bila ponovno posebna zaradi pandemije koronavirusa. Odsotnost običajnega pouka v šoli in priprav na maturo je pri dijakih vnašala številne stiske in težave. Na šoli smo bili, kljub odgovorno opravljenemu delu na daljavo, precej negotovi kakšen uspeh bodo dijaki dosegli. Zagotovo, kljub uspehu na maturi, se na znanju dijakov pozna odsotnost običajnega pouka v šoli. Veseli nas, da dijaki ugotavljajo, da pouk vendarle sodi v šolo. Dijaki so pogrešali socialne stike v šoli – druženje s sošolci, kot tudi komunikacijo v živo, z učitelji. Uspeh na maturi pripisujemo odgovornemu delu in motiviranosti dijakov za šolske obveznosti, strokovnemu in predanemu delu učiteljev ter podpori staršev in okolja. Na naše maturante smo izredno ponosni in jim čestitamo. Želimo jim vse dobro tudi v prihodnje,” je zapisal Robič.

Za Maribor24.si je Robič dodal, da imajo v Rušah na poklicni maturi vedno veliko zlatih maturantov. “To pomeni, da imamo zelo dobre dijake v programih farmacija in kemija, hkrati pa so vedno uspešni tudi naši gimnazijci.” 

Kar pa zadeva novo šolsko leto, pa Robič pravi, da je program farmacevtski tehnik poln, nekaj prostih mest pa ostaja v programih gimnazija in kemijski tehnik.

Ravnatelj Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše je še povedal, da se njihovi gimnazijci po opravljeni maturi odločajo za zelo različne fakultete, medtem ko farmacevti in kemiki povečini ostajajo v teh program, včasih pa koga odnese tudi kam drugam. “V glavnem pa ostajajo v naravoslovnih vodah, v kemiji, kemijskem inženirstvo, farmaciji, …” V času poletnih počitnic sicer na šoli, ki je stara 75 let, celovito prenavljajo sedem učilnic. Kar pa zadeva novo šolsko leto, pa Robič pravi, da je program farmacevtski tehnik poln, nekaj prostih mest pa ostaja v programih gimnazija in kemijski tehnik.”

V spomladanskemu roku splošno maturo uspešno opravilo 97 odstotkov dijakov 4. letnikov

Splošno maturo je v spomladanskem roku letos uspešno opravilo 5461 dijakov četrtih letnikov oz. 97,26 odstotka (lani 93,92 odstotka dijakov četrtih letnikov). Vse točke je na maturi zbralo 15 maturantov, na mednarodni maturi pa 10 slovenskih dijakov. Rok za ugovore je 15. julij, za prijavo na jesenski rok splošne mature pa 13. julij.

Vse točke je na maturi zbralo 15 maturantov, na mednarodni maturi pa 10 slovenskih dijakov.

Na II. gimnaziji Maribor, ljubljanski Gimnaziji Bežigrad ter Gimnaziji Kranj pa so potekali tudi izpiti mednarodne mature, ki jih je skupaj opravljalo 64 dijakov iz Slovenije in 28 tujcev. Med njimi je 62 zlatih maturantov, vse točke je doseglo 10 dijakov, od tega trije iz Kranja, šest iz Maribora in en iz Ljubljane. Poklicno maturo pa je prvič v celoti uspešno opravilo 8058 oz. 93,58 odstotka kandidatov (lani 92,59 odstotka). Maturitetno spričevalo s pohvalo za izjemen splošni uspeh je bilo 552 (lani 388). Najvišji možni splošni uspeh, 23 točk oziroma 20 točk, je letos doseglo 179 kandidatov (lani 112). Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu so kandidati prejeli na šolah že minulo sredo, še kažejo podatki Državnega izpitnega centra.