Centru za socialno delo Maribor bo ob koncu poletja omogočenih 16 novih zaposlitev, ki jih bodo razporedili glede na potrebe posameznih enot.

Centru za socialno delo Maribor bo ob koncu poletja omogočenih 16 novih zaposlitev, ki jih bodo razporedili glede na potrebe posameznih enot. Nova delovna mesta so v kadrovskem in finančnem planu že odobrena, a čakajo še na soglasje ministrstva – predvidevajo, da bodo zaposlitve omogočene ob koncu poletja.

Kadrovska podhranjenost se bo vsaj malo izboljšala

Direktorica mariborskega CSD Marjana Bravc pravi, da bodo pridobljeni sodelavci delali neposredno z uporabniki: »To bodo strokovni delavci in dva koordinatorja za invalidsko varstvo. Strokovne delavce bodo razporedili po kolegiju, glede na to, kje je največja kadrovska podhranjenost.« Največ delovnih mest bo namenjenih za enoti Maribor in Tezno, morda tudi za Slovensko Bistrico.

Stiska z arhivom je po besedah Bravceve urejena

Po poteku najemne pogodbe bodo morali izprazniti prostore na Dvoržakovi ulici 5, kjer je CSD doslej hranil svoje arhivsko gradivo. Pred kratkim so zaokrožile informacije, da se CSD srečuje s prostorsko stisko tudi glede shranjevanja dokumentacije, saj prostora naj ne bi bilo niti na izbrani novi lokaciji na Zagrebški cesti. Bravceva pravi, da temu ni tako, da sama ni izpostavila te stiske in da so zadeve urejene. Čakajo le še letni plan, da bodo nabavili nove police in nato bodo arhiv preselili na novo lokacijo, v pritlične prostore. Tam bosta dve tretjini prostora urejeni za arhivsko gradivo.