Dr. Emilija Stojmenova Duh je obiskala Gimnazijo in srednjo šolo za kemijo in farmacijo Ruše, kjer je pozdravila udeležence delavnic za pridobitev in razvoj digitalnih kompetenc starejših.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je danes v okviru projekta Mobilni heroji obiskala Gimnazijo in srednjo šolo za kemijo in farmacijo Ruše. Tam je nagovorila zbrane, ki so se udeležili mobilnih delavnic na področju digitalnih kompetenc, in jih kot prostovoljka tudi izobraževala. Delavnice Mobilni heroji, ki jih Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo organizira skupaj s socialnim podjetjem Simbioza Genesis, so namenjene starejšim v ruralnih okoljih. Starejši ljudje v okviru projekta Mobilni heroji, ki se izvaja s pomočjo mobilne enote, krepijo svoje osnovne digitalne kompetence za varno in samostojno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Starejši prebivalci, predvsem v starosti nad 65 let, so skupina z nižjimi digitalnimi kompetencami. K temu močno prispeva tudi oddaljenost od urbanih središč. Zato se je Služba vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo odločila podpreti projekt, ki bi usposabljanja na področju digitalnih kompetenc pripeljal bliže tem ranljivim skupinam in ga poimenovala Mobilni heroji. Partnerja je Služba našla v socialnem podjetju Simbioza Genesis, ki ima že dolgoletno tradicijo pri izobraževanjih in usposabljanjih starejše populacije. Mobilna enota potuje po manjših slovenskih krajih in tako delavnice pripelje k zainteresiranim starejšim v njihovo okolje. Ti lahko tako krepijo svoje osnovne digitalne kompetence za varno in samostojno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Uporaba teh tehnologij starejšim omogoča bolj kakovostno življenje in tudi večjo neodvisnost, boljšo informiranost, dostop do različnih vsebin in inovativnih storitev, predvsem pa jim prinaša večjo vključenost v družbo z zmanjševanjem socialne izključenosti in njihovo aktivno udeležbo.

Zainteresirani starejši se v okviru projekta Mobilni heroji lahko udeležijo dveh osnovnih delavnic in štirih naprednih, ki se na posameznih lokacijah prilagodijo glede na predhodno znanje udeležencev. Zajemajo usposabljanja in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc za varno in samostojno uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij, individualno podporo na terenu pri uporabi digitalnih orodij, ozaveščanje o digitalnih tehnologijah in varni rabi spletni orodij ter podporo pri reševanju izzivov, povezanih z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij. Udeležencem, ki nimajo lastne opreme, so v okviru delavnic projekta Mobilni heroji na voljo pametni telefoni in tablični računalniki.

Samo Robič: Na šoli podpiramo in spodbujamo medgeneracijsko učenje in sodelovanje

Samo Robič, ravnatelj Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše, je dejal, da je izredno vesel ponovnega medgeneracijskega srečanja na šoli. “Mobilna delavnica oz. učilnica, ki poteka v okviru dejavnosti Simbioza skupnosti, je na šoli združila različne deležnike iz lokalnega okolja in širše. Na šoli podpiramo in spodbujamo medgeneracijsko učenje in sodelovanje, podpiramo prostovoljstvo. Velik pomen dajemo vključevanju in sodelovanju v lokalnem okolju. Dijaki skozi projekte, kot je današnji, ob tem, da pomagajo drugim (danes starejšim pri uporabi informacijske tehnologije), pri sebi razvijajo pomembne vrednote in pozitiven odnos do širšega okolja.” Zahvalil se je dijakom prostovoljcem in mentorici Klavdiji Podlesnik za dejavnosti, ki jih že vrsto let uspešno izvajajo.

Zbrane je pozdravila tudi županja občine Ruše Urška Repolusk, ki je pomoč starejšim označila kot nekaj pozitivnega, vsem, tako mladim kot starejšim, pa je zaželela uspešno učenje.