Mariborska livarna Maribor (MLM) je že prejela obsežno pomoč države, nadaljnjega ukrepanja pa pravila o državnih pomočeh ne dovoljujejo.

Mariborska livarna Maribor (MLM) je že prejela obsežno pomoč države, nadaljnjega ukrepanja pa pravila o državnih pomočeh ne dovoljujejo. Podjetje potrebuje strateškega partnerja, za katerega SDH ostaja odprt, je po sestanku v podjetju povedal gospodarski minister Matjaž Han.

“Zavedamo se, da je prav vsako podjetje pomembno za slovensko gospodarstvo. V primeru težav podjetij smo posebej pozorni na položaj zaposlenih in njihovih družin. Tako je tudi v primeru MLM, zato smo s podjetjem in sindikatom v rednem stiku,” je po navedbah ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dejal Han, potem ko je dopoldne skupaj s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidijo Jerkič obiskal MLM ter se z upravo in delavskimi predstavniki pogovarjal o možnih rešitvah.

Mariborska družba je v težavah zaradi vrste objektivnih okoliščin – posledic pandemije, težav v dobaviteljskih verigah, energetske krize in zmanjšanja avtomobilske proizvodnje v Evropi. Ob tem je Han spomnil, da je že lani, takoj po začetku mandata, obiskal podjetje in v tem času je gospodarsko ministrstvo preverilo vse možnosti za pomoč.

Spomnil je, da je vlada podjetju že dvakrat dodelila državno pomoč, leta 2015 na podlagi takrat veljavnega zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 5,1 milijona evrov, nato pa v letih 2019 in 2020, ko je ob izbruhu pandemije podjetju odobrila moratorij na plačilo obveznosti.

Od leta 2009 prejeli že več kot 13 milijonov evrov pomoči

Mariborsko podjetje je sicer od leta 2009 neposredno od države prejelo že več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, tako za naložbe v razvoj in industrijske raziskave, ustvarjanje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest kot za reševanje finančnih problemov in prestrukturiranje. Ob tem sta se v finančno sanacijo intenzivno vključila tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Slovenski državni holding (SDH).

Na ministrstvu so danes ponovili torkova pojasnila iz SDH, da evropski pravni okvir onemogoča dodelitev nove državne pomoči za prestrukturiranje družbi v težavah pred obdobjem desetih let od zadnje dodelitve oz. zaključenega programa prestrukturiranja.

Kljub temu je gospodarsko ministrstvo pri Evropski komisiji dvakrat preverilo možnosti za odobritev nove pomoči, a so iz Bruslja obakrat pisno odgovorili odklonilno in poudarili, da bi bila nova dodelitev državne pomoči v nasprotju s pravili, saj desetletni rok za ponovno podelitev pomoči še ni potekel.

Tuji kupec MLM zahteva državno subvencijo, ki je ne morejo zagotoviti

Na sestanku z upravo, SDH in ministrstvom za delo so sogovorniki danes ponovno preučili možne rešitve, a žal nobena od njih zaradi že omenjenih pravil o državnih pomočeh ni dopustna. Minister Han je zato poudaril, da MLM potrebuje novega lastnika. “Kot sem razumel SDH, so njihova vrata odprta za vse zainteresirane,” je dodal.

Prejšnji teden so na gospodarskem ministrstvu opravili sestanek z enim od potencialnih tujih kupcev, ki pa je investicijo pogojeval z zahtevo po 12-milijonski subvenciji države po zakonu o spodbujanju investicij.

Kot so pojasnili, takšni zahtevi ne morejo ugoditi, ker je za tovrstno financiranje predpisan jasen zakonski postopek, država pa na takšen način ne sofinancira prevzemov podjetij, ampak le investicije v podjetja, prav tako pa takšna sredstva trenutno v proračunu ministrstva niso zagotovljena.

V SDH so v torek potrdili, da je potencialni interesent za prevzem tovarne, ki je zdaj v stoodstotni lasti države, odstopil od namere. Šlo je za nemški Mutares, ki že ima v lasti koprski Cimos.

Težave že pred dobrim desetletjem

MLM se je v težavah znašla že pred dobrim desetletjem, ko je insolventnost razglasila njihova takrat največja lastnica Metalka s sedežem na Dunaju, pozneje pa so Nova KBM, Abanka Vipa in Probanka del svojih v podjetje vloženih kreditnih sredstev konvertirale v kapitalske deleže. Ker te leto pozneje, niso želele dokapitalizirati podjetja, je MLM aprila 2013 šla v prisilno poravnavo, njeni hčerinski družbi Sanitec in Armal pa v stečaj, zaradi česar je brez dela ostalo 200 ljudi.

Evropska komisija je oktobra istega leta odobrila državno poroštvo za državno pomoč MLM v višini 5,1 milijona evrov, podjetje pa se je usmerilo predvsem v avtomobilsko industrijo. V zadnjih letih so se izjalovili vsi poskusi prodaje podjetja, ki je kljub dovolj dela samo v zadnjih treh letih naredila skoraj osem milijonov evrov dodatne izgube.

Samo lani so ob 43 milijonih evrov prihodkov beležili za 3,6 milijona evrov izgube, ki jo je državni lastnik na junijski skupščini pokril z znižanjem osnovnega kapitala.

STA