Osnovne in srednje šole ter dijaški domovi, ki so se posebej izkazali pri prostovoljstvu, so prejeli naziv Junaki našega časa. Nazive so prejele tudi prostovoljstvu prijazne občine.

FOTO: Slovenska filantropija

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je, kot so objavili na spletni strani prostovoljstvo.org, v šolskem letu 2022/23 pod okriljem Slovenske filantropije že devetič potekal natečaj Junaki našega časa. Učenci, dijaki in njihovi mentorji so se ponovno angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe. Letos je med prejemniki nazivov 35 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol. Letos jih je enajst. Prejemnike nazivov so slovesno razglasili 23. maja, na dan prostovoljstva, v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.

Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor je naziv v tej kategoriji prejela prvič

Med šolami, ki so naziv prejele prvič, je tudi OŠ Bojana Ilicha Maribor. Tam so se prostovoljci in prostovoljke izurili v veščinah prve pomoči, znanje pa delili z učenci na šoli. Poleg sodelovanja z Rdečim križem Maribor so prostovoljstvo opravljali tudi v projektu Simbioze, v sklopu katerega so izvedli lov na zaklad v okolici šole, gibalne delavnice in predstavitve poklicev. Mentorica in koordinatorica na šoli je Nina Volčanjk.

V prostovoljstvu so se ponovno izkazali v Jurovskem Dolu, Rušah, Lovrencu na Pohorju, Šentilju in Sladkem Vrhu

Med šolami, ki naziv ponovno potrjujejo, je OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Prostovoljstvo na šoli je usmerjeno v povezovanje šolske skupnosti. Ob začetku šolskega leta prav vsak prvošolec dobi »zaščitnika«, ki nudi podporo in spremstvo, da lajša privajanje na šolo. Odzvali so se na akcijo »Zamaškonjam« in zbrali 55,5 kilogramov zamaškov. Zbirali in poklanjali so zvezke socialno ogroženim otrokom ter letošnji Dan za spremembe obeležili z obiskom starostnikov sv. Lenarta, s katerimi so dan preživeli ob igranju družabnih iger. Decembra pripravijo dobrodelno akcijo v sodelovanju z lokalno trgovino Mercator Otroci pomagajo otrokom. Mentorici in koordinatorici prostovoljcev sta Aleksandra Kuntner in Silva Špindler.

FOTO: OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

Naziv Junaki našega časa – šola, ki vzpodbuja prostovoljstvo, je ponovno prejela tudi OŠ Janka Glazerja Ruše. Prostovoljci na šoli aktivno sodelujejo pri aktivnostih za krepitev šolske skupnosti, s sodelovanjem z lokalnimi organizacijami pa svoje delovanje odpirajo tudi širše. Posebej izpostavljajo projekt medvrstniške pomoči, v katerem sodelujejo z Zavodom RAST Ruše, »Učimo se skupaj in si pomagamo«, s katerim so aktivno naslovili stiske učencev, ki so se okrepile v času šolanja na daljavo. S sodelovanjem v humanitarni akciji KORK Ruše »Drobtinice 2022« so učenci zbrali sredstva, ki so jih namenili pomoči socialno ogroženim učencem šole preko šolskega sklada. Dneve so olepšali tudi živalim iz zavetišča, zanje zbirali hrano in ozaveščali o problematiki metanja petard, ki prizadene živali. Sodelovali so z VDC POLŽ Ruše in razvijali medgeneracijsko in medsebojno spoštovanje. To in še mnogo drugih akcij so soustvarjali pod mentorstvom in koordinacijo Renate Štritof, skupno pa do sedaj opravili kar 1.344 prostovoljskih ur.

Med prejemniki vnovičnega naziva je tudi OŠ Lovrenc na Pohorju. Dolgoletno tradicijo prostovoljstva so na šoli v letošnjem letu okrepili na področju sodelovanja z lokalnimi organizacijami. S člani Rdečega križa Lovrenc na Pohorju so že tradicionalno izvedli humanitarno akcijo Drobtinica, s katero so zbirali sredstva za socialno ogrožene otroke, za Center Gustava Šiliha zbirali igrače in se pridružili vseslovenskim akcijam. Pridružili so se tudi ustvarjanju Drevesa življenja v okviru akcije Junakov 3. nadstropja in tako naslovili destigmatizacijo tematike rakavih obolenj. Prostovoljsko delo na šoli je koordinirala Nana Ledinek.

Druščini “junakov” sta se znova pridružili tudi Osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentilj in Sladki Vrh. Prostovoljstvo na OŠ Rudolfa Maistra Šentilj poteka na različnih področjih. Prostovoljci se vključujejo v nudenje medvrstniške pomoči oz. tutorstvo, ki vključuje tudi učence priseljence. V lokalnem okolju so obiskovali uporabnike VDC Polž in z njimi soustvarjali aktivnosti, obiskovali pa so tudi starostnike iz DSO Idila in zanje pripravljali lepe pozornosti. Zbirali so zamaške in obeležili »Dan zlate pentlje«. Pisali so srčna pisma podpore in pomagali živalim v azilu. Mentorica in koordinatorica na šoli je Mateja Rožanc Valh.

FOTO: OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

Prostovoljstvo na OŠ Sladki Vrh pa je letos ponovno potekalo v sodelovanju z Zavetiščem za brezdomce Maribor. V sodelovanju z uporabniki so izdelali okrasitve in zanje pripravili božične voščilnice. Prostovoljci se vključujejo v Vrtec Sladki vrh, kjer se z otroki igrajo, jim berejo in spodbujajo njihov govorni razvoj. Poleg tega so sodelovali tudi z Domom starejših Idila. Mentorica in koordinatorka na šoli je Smiljana Valcl.

Priznanja tudi občinam

Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin so naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 42 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa so ta naziv prvič pridobile štiri občine. Med njimi je tudi Občina Ruše. V obrazložitvi so zapisali, da je prejela naziv za sofinanciranje prostovoljskih programov in prostovoljskih organizacij, za sodelovanje na nacionalnih dogodkih, za zahvale prostovoljcem, za aktivno udejstvovanje v prostovoljstvu in zgled zaposlenih v občinski upravi, za ustanovitev novega medgeneracijskega in dnevnega centra za starejše, skrb za starejše ter aktivno promocijo prostovoljstva.

FOTO: Slovenska filantropija

Med občinami, ki so naziv v letu 2023 uspešno potrdile, je Lovrenc na Pohorju, in sicer za sofinanciranje programov prostovoljstva in dela mentorjev, pomoč pri organiziranju in promoviranju nacionalnih in lokalnih prostovoljskih akcij in projektov, prevoze starejših, zahvalo prostovoljcem ter sodelovanje občinske uprave na prostovoljskih akcijah.