Materinski dom Maribor deluje že več kot 15 let. V letu 2018 je bil dom v povprečju 74 odstotno zaseden.

Ženske, matere z otroki in nosečnice, ki se znajdejo v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, bivanjski stiski, socialno-ekonomski stiski in potrebujejo strokovno in drugo pomoč, se lahko zatečejo v Materinski dom Maribor, ki deluje že več kot 15 let. V domu je trenutno nameščenih sedem žensk in šest otrok, ženske so stare od 27 do 70 let, otroci od dveh do 15 let. V letu 2018 je bil dom v povprečju 74 odstotno zaseden.

Povprečen čas bivanja v domu leto dni

Program se izvaja na dveh lokacijah, v stanovanjski hiši, kjer lahko biva sedem žensk skupaj z otroki in v stanovanjski enoti, kjer lahko bivata dve mamici z otroki. Stanovanjska enota predstavlja prehodno fazo v samostojno življenje. Čas bivanja v domu je leto dni, v stanovanjski enoti šest mesecev, z možnostjo podaljšanja v izjemnih situacijah.

Nasilje v družini ali partnerski zvezi

Govorili smo z vodjo Materinskega doma Maribor Mirjano Drofenik, univ.dipl.soc.del., ki je vodenje doma prevzela 1. oktobra 2018. Ima večletne izkušnje pri delu v socialnem varstvu na Centru za socialno delo Maribor, zadnjih devet let na področju dela z odraslimi posamezniki.

Drofelnikova nam je pojasnila, da je veliko uporabnic doživelo nasilje v primarni družini ali kasneje v partnerski vezi: »Uporabnice, ki so nastanjene v MD niso več v neposredni nevarnosti oz. nasilje ni več akutno.« V domu so zaposlene štiri strokovne delavke in ena oskrbovalka. V veliko pomoč so jim tudi prostovoljci, v preteklem letu so sodelovali z enajstimi.

Več varnosti in stabilnosti

Uporabnice v času bivanja v domu pridobijo veščine, s pomočjo katerih spremenijo svojo življenjsko situacijo, učijo se razreševati svoje stiske in težave na ustrezen način. Postanejo bolj samostojne, se zaposlijo, uredijo svojo finančno situacijo in delajo na spremembi medosebnih odnosov. Postanejo finančno neodvisne in naučijo se samostojnega življenja in prevzemanja skrbi zase in otroka. »S pridobljenimi izkušnjami in znanjem napredujejo, kar posledično vpliva na njihovo zadovoljstvo in na zadovoljstvo otrok. S temi spremembami prispevajo k spremembi vseh, ki se nahajajo v njihovi socialni mreži. Otroci pridobivajo nove izkušnje, z več varnosti in stabilnosti.«.

Porast povpraševanja

Pri povpraševanju za proste kapacitete opažajo porast, vendar pri krajših namestitvah, kadar si mamice uspejo urediti pogoje za odhod, občasno je to v mesecu dni ali nekaj mesecih.

In kako poteka dan v domu?

Drofelnikova nam opiše kako poteka dan mater in otrok v domu. Mame zjutraj pospremijo otroke v vrtec in šolo, zaposlene odidejo v službo, uporabnice brez zaposlitve so aktivne pri iskanju zaposlitve, vključene so v razne tečaje preko Zavoda za zaposlovanje. Sodelujejo s Centri za socialno delo, Zavodom za zaposlovanje, vrtci, šolami, zdravstvenimi domovi, sodišči in vsemi institucijami, kjer so uporabnice in otroci vključeni v kakršnokoli obravnavo in jim pomagajo v postopkih ter skupaj z njimi načrtujejo za naprej. V materinskemu domu izvajajo tudi aktivnosti z uporabnicami in otroki kot so razne delavnice, branje in igranje, hišni sestanki, skupina za osebno pomoč, telovadba, meditacije, urejanje okolice hiše in skrb za svoje in skupne prostore.

Podpora lokalne skupnosti

»V lokalni skupnosti imamo podporo, za kar smo hvaležni vsem, ki nas sprejemajo in podpirajo. Hvaležni smo tudi vsem donatorjem, ki nam pomagajo z oblačili, igračami, hrano in higienskimi potrebščinami, kakor tudi finančno,« pove vodja doma. Program sicer sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 20-30 odstotkov Občine Podravske regije.

Pomagate lahko tudi vi

V kolikor želite materinskemu domu pomagati s finančnimi sredstvi, lahko le-te nakažete na transakcijski račun: 01100-6030304084 sklic 00 763202-3155 (za materinski dom).