Mariborska družba Marles hiše, ki velja za največjega slovenskega proizvajalca montažnih objektov, je leto 2019 zaključila z rekordnimi prihodki, ki so znašali 25,1 milijona evrov in so bili štiri odstotke višji od predlanskih.

FOTO: Maribor24.si

Kot v letnem poročilu pojasnjuje uprava podjetja, ki ga vodita Bogdan Božac in Matej Vukmanič, je zaradi nižjih prihodkov na področju javnih objektov za dobro desetino upadla prodaja v Sloveniji, ki je znašala nekaj več kot 13 milijonov evrov, medtem ko so se z dobro četrtino višjo prodajo na tujih skupnemu izkupičku že približali polovici vseh prihodkov.

Prevladujejo stanovanjski objekti

V strukturi prodaje so sicer lani prevladovali individualni stanovanjski objekti, na domačem trgu pa delno tudi investicijski javni objekti, pridobljeni na osnovi javnih razpisov. Teh je bilo za okoli 2,6 milijona evrov, z doseženimi vrednostmi pa so presegli zastavljene letne načrte, kar še posebej velja za tuje trge. Kot je zapisal Vukmanič, je družba z okoli 120 zaposlenimi v leto 2019 vstopila zelo ambiciozno, z izjemnim številom sklenjenih pogodb za izvedbo objektov v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji in Švici.

Bistveno rast so uspeli doseči predvsem na italijanskem in avstrijskem trgu, v Nemčiji pa so bili uspešni pri projektu gradnje več modularnih enot.

Bistveno rast so uspeli doseči predvsem na italijanskem in avstrijskem trgu, v Nemčiji pa so bili uspešni pri projektu gradnje več modularnih enot.

Velika proizvodnja v Lovrencu

Podjetje je zadnja leta veliko energije in resursov usmerjalo v razvoj in implementacijo modernih in naprednih rešitev, ideje in vizije objekta prihodnosti pa so uspeli strniti v večmilijonskem razvojnem projektu Dom24h, ki so ga uspeli pridobiti lani in velja za enega najbolj prebojnih v državi ter uživa podporo gospodarskega ministrstva. Med številnimi ukrepi za racionalizacijo poslovanja, ki jim bo omogočala dolgoročno stabilnost so lani izpeljali združitev proizvodnje iz lokacij v Lovrencu na Pohorju in Podvelki na eno samo, in sicer v Lovrencu.

Prilagojen način poslovanja

Tudi v letošnje leto so v Marlesu, ki ima svoj sedež v Limbušu pri Mariboru, vstopili s polnimi knjigami naročil, a so tudi pri njih morali zaradi zaostritve razmer na vseh trgih po izbruhu pandemije prilagoditi obseg in način poslovanja ter spremeniti poslovni načrt. Med drugim so morali omejiti oziroma zaustaviti dobave v Italijo in Švico, saj so jim zapore na mejah preprečevale izvajanje montaž, pa tudi lokalni ukrepi so prepovedovali opravljanje nenujnih del na gradbiščih. Zaradi tega so se v celoti preusmerili v proizvodnjo za Avstrijo in Slovenijo, kjer so nekako uspeli izvajati montažna dela.

STA