Župan Saša Arsenovič je sporočil, da je po dolgotrajnem procesu in pogajanjih uspel odkup približno sedemindvajsetih odstotkov delnic Pogrebnega podjetja Maribor.

Javni holding Maribor bo od jutri približno 97,3 odstotni lastnik Pogrebnega podjetja Maribor, danes je bil namreč sklenjen dogovor o odkupu sedemindvajsetih odstotkov delnic.

Vrednost investicije ocenjena na 1,2 milijona evra

Vizija mesta je, da konsoldiramo deleže v javnih podjetjih in danes smo po dolgotrajnem procesu in pogajanjih uspeli skleniti dogovor,” je povedal mariborski župan Saša Arsenovič.

Javni holding je danes odkupil približno 27 odstotkov delnic Pogrebnega podjetja. S tem je podjetje na poti v javno last in reorganizacijo. Ta pa naj bi, tako Arsenovič, podjetje vodilo do vseh prednosti, ki jih to predstavlja za občane in za Javni holding Maribor.

Vrednost celotne investicije je ocenjena na 1,2 milijona evra, posamezna delnica je bila namreč ocenjena na 44,3 evra.

To je bil mestotvoren in dolgoročno zelo dober nakup,” je ob priložnosti komentiral Arsenovič.