Potem ko je državna družba DRI v četrtek pridobila dovoljenje za poskusno obratovanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor, bo to danes po enodnevnem zaprtju ponovno obratovalo.

Takšna rešitev naj bi bila v veljavi najkasneje do konca leta 2020, v vmesnem času pa naj bi ministrstvo za infrastrukturo poiskalo trajno rešitev.

Mariborsko letališče so v četrtek zaprli, ker se je v sredo iztekel odpovedni rok za najemno pogodbo z dosedanjim upravljavcem Aerodromom Maribor, novi upravljavec DRI pa še ni pridobil obratovalnega dovoljenja.

Dovoljenje za poskusno obratovanje

Po četrtkovem fizičnem pregledu na letališču je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije izdala dovoljenje za poskusno obratovanje, s tem pa so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje izvajanja dejavnosti letališča.

Vlada se je namreč po tistem, ko je družba Aerodrom Maribor, ki je bila od začetka 2017 v posredni lasti kitajskega kapitala, enostransko prekinila pogodbo, odločila, da upravljanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor začasno preda v roke DRI, državnemu inženirskemu podjetju. To bo upravljalo z letališčem na podlagi pogodbe, ki jo je 2. julija sklenilo z ministrstvom za infrastrukturo, ki bo tudi plačevalo stroške izvajanja storitve.

Kader ostaja isti

Ker DRI prevzema tudi 24 dosedanjih zaposlenih, bodo na letališču delo tudi v prihodnje opravljali isti ljudje, z istimi licencami, na isti infrastrukturi in z istimi priročniki, tako da se bo dejansko zamenjala le pogodba o upravljanju. Letališče bo po informacijah iz DRI v sklopu novoustanovljene organizacijske enote vodil Smiljan Kramberger.