V Mestni občini Maribor je v teku preoblikovanje javnega zavoda, ki upravlja s tamkajšnjimi športnimi objekti, v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor. Ta naj bi celoviteje in učinkoviteje gospodarila s športno-rekreativnimi površinami v mestu. Od družbe Marprom naj bi v prihodnje prevzela tudi dejavnost smučanja.

Odlok o preoblikovanju zavoda Športni objekti Maribor, ki je v preteklih letih posloval z izgubo, v gospodarsko družbo Šport Maribor bodo mestni svetniki v drugi obravnavi potrjevali v četrtek. Po besedah podžupana Sama Petra Medveda je preoblikovanje nujno za dolgoročno vzdržno poslovanje. “Zavod je v letu 2020 sicer posloval pozitivno, a kljub temu se razdolžitev izvaja prepočasi,” je povedal na današnji novinarski konferenci.

Dolgovi zavoda se bodo preoblikovali v lastniške deleže

Po preoblikovanju se bodo dolgovi zavoda do javnih podjetij preoblikovali v lastniške deleže novonastale družbe. “Prepričani smo, da bo zaradi sinergijskih učinkov z drugimi javnimi podjetji in boljšega upravljanja narejen bistven korak naprej k boljšemu trženju in upravljanju celotne športne infrastrukture v mestu,” je dejal Medved.

Avtobusnemu podjetju Marprom, ki je po stečaju Športnega centra Pohorje prevzel upravljanje smučišč in žičnic na Mariborskem Pohorju, naj bi še letos odvzeli to dejavnost in jo prenesli na Šport Maribor d.o.o.

Avtobusnemu podjetju Marprom, ki je po stečaju Športnega centra Pohorje prevzel upravljanje smučišč in žičnic na Mariborskem Pohorju, naj bi še letos odvzeli to dejavnost in jo prenesli na Šport Maribor d.o.o. “Tako bomo dobili eno podjetje, ki se bo v celoti ukvarjalo s športom in dalo temu nek nov zagon,” je prepričan podžupan.

Pod okrilje tega podjetja bodo po novem spadali še skatepark, veslaški center, proga bmx, nogometno igrišče Tezno ter športni parki Pobrežje, Malečnik in Radvanje, ki so bili doslej v neposrednem upravljanju občine ali športnih klubov, medtem ko je kopališče Mariborski otok izvzeto in bo predvidoma dobilo novega upravljavca.

Pod okrilje tega podjetja bodo po novem spadali še skatepark, veslaški center, proga bmx, nogometno igrišče Tezno ter športni parki Pobrežje, Malečnik in Radvanje, ki so bili doslej v neposrednem upravljanju občine ali športnih klubov, medtem ko je kopališče Mariborski otok izvzeto in bo predvidoma dobilo novega upravljavca.

V teku številni projekti

Ker so po besedah direktorja Športnih objektov Maribor Tadeja Mežnarja ugotovili, da so v nekaterih športnih objektih vstopnine prenizke, jih bodo dvignili. To naj bi veljalo predvsem za kopališče Pristan in Ledno dvorano, kjer naj bi med drugim tudi začeli zaračunavati parkirnino na zunanjem parkirišču. Bodo pa za občane za športne objekte uvedli kartico zvestobe in tako ublažili napovedane podražitve.

Obnova stadiona Ljudski vrt po besedah župana Saše Arsenoviča teče po načrtih in sam verjame, da bodo na tekme evropskega prvenstva UEFA do 21 let v Mariboru lahko povabili tudi gledalce. Ob tem uvajajo mestno nogometno ligo oz. nogometno ligo mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Zainteresirani občani se lahko prijavijo najkasneje do 5. marca.

Obnova stadiona Ljudski vrt po besedah župana Saše Arsenoviča teče po načrtih in sam verjame, da bodo na tekme evropskega prvenstva UEFA do 21 let v Mariboru lahko povabili tudi gledalce. Ob tem uvajajo mestno nogometno ligo oz. nogometno ligo mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Zainteresirani občani se lahko prijavijo najkasneje do 5. marca.

Občina je nedavno obnovila Magdalenski park, a ostaja črni madež podrtija na robu parka pri Jezdarski ulici. Ker z lastnikom niso uspeli doseči dogovora, so se v mestni upravi odločili za uvedbo razlastitvenega postopka na zemljišču. Tudi o tem bodo v četrtek odločali mestni svetniki in svetnice.

Občina je nedavno obnovila Magdalenski park, a ostaja črni madež podrtija na robu parka pri Jezdarski ulici. Ker z lastnikom niso uspeli doseči dogovora, so se v mestni upravi odločili za uvedbo razlastitvenega postopka na zemljišču. Tudi o tem bodo v četrtek odločali mestni svetniki in svetnice.

Zaenkrat brez zamenjave podžupanje

Na dnevnem redu seje je še dokapitalizacija Mestnih nepremičnin, s katero želijo nedavno ustanovljenemu občinskemu podjetju zagotoviti denar za nakup dveh nepremičnin od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). V prvem primeru gre za zemljišče nekdanje tovarne MTT v Melju, ki ga nameravajo revitalizirati s kulturnimi vsebinami, v drugem primeru pa za zemljišče na Taboru, kjer namerava občina v javno-zasebnem partnerstvu graditi nova stanovanja.

Občina je prejšnji teden ostala brez podžupanje Helene Kujundžić Lukaček, ki je bila imenovana za vršilko dolžnosti vodje enega od direktoratov ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Arsenovič zaenkrat ne razmišlja o novem imenovanju na to podžupansko mesto, ampak bodo njene naloge porazdeljene med obstoječe službe.

Občina je prejšnji teden ostala brez podžupanje Helene Kujundžić Lukaček, ki je bila imenovana za vršilko dolžnosti vodje enega od direktoratov ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Arsenovič zaenkrat ne razmišlja o novem imenovanju na to podžupansko mesto, ampak bodo njene naloge porazdeljene med obstoječe službe.