Občinski redarji, odgovarjajo na Mestni občini Maribor, v skladu s potrebami občin ustanoviteljic opravljajo delo izven rednega delovnega časa tudi ob sobotah, nedeljah in drugih dela prostih dnevih.

V Mariboru in sedemnajstih okoliških občinah tačas dela sedem mestnih redarjev, ki opravljajo delo na terenu, nadzor pa v mestu, o tem naj bi bili seznanjeni, pa vršijo tudi ob petkih ponoči in ob sobotah. In prav slednje naj bi bilo v zadnjem času precej pogosto, kar je med redarji (o tem so nas seznanili, op. p.) povzročilo nemalo slabe volje.

Premalo časa za družino

»Drži, da imamo v delovnih obveznostih tudi zapisano, da v primeru, če je potreba, delamo tudi izven delovnega časa, vendar se to dogaja v zadnjem času prepogosto. Skoraj nič več nisem z družino,« nam je zaupal eden od redarjev, ki ne želi biti imenovan.

Redar: »Kadrovsko smo tako oslabljeni, da se je že tudi zgodilo, da ni imel prostega vikenda v mesecu.«

Dodal je, da so kadrovsko tako oslabljeni, da se je že tudi zgodilo, da ni imel prostega vikenda v mesecu.

Največ dela v mestni občini, prisotni tudi v občinah soustanoviteljicah

Iz službe za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor (MOM) so sporočili, da je delo redarjev organizirano v skladu z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. »88 odstotkov dela opravijo v MOM, ostalo pa v drugih 17. občinah soustanoviteljicah.

MOM: »Predvidena je zaposlitev dodatnih redarjev, od katerih so trije že na usposabljanju in štirih, ki bodo to izvedli v naslednjem letu.«

»Delovnih mest je sistematiziranih osemnajst. Predvidena je zaposlitev dodatnih redarjev, od katerih so trije že na usposabljanju in štirih, ki bodo to izvedli v naslednjem letu,« so dodali v omenjeni službi.

V skladu s potrebami tudi izven rednega delovnega časa

V Medobčinskem redarstvu Maribor je delovni čas javnih uslužbencev na delovnem mestu Občinski redar na podlagi odredbe o delovnem času zaradi narave dela razporejen od ponedeljka do petka od 7. do 21. ure v dveh izmenah. Občinski redarji v skladu s potrebami občin ustanoviteljic opravljajo delo izven rednega delovnega časa tudi ob sobotah, nedeljah in drugih dela prostih dnevih (razne prireditve v MOM in v ostalih 17 občinah, izvajajo še skupne akcije s policijo, skrbijo za varnost v lokalni skupnosti, osveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov).

Pristojnosti in naloge mestnih redarjev

In kakšne so njihov pristojnosti in naloge? »Občinski redarji imajo pristojnost in naloge za javno varnost in javni red na območju občine. S tem pa še naloge, in sicer nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanje ceste in okolja v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij. Skrbijo še za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, pristojni so za varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanje javnega reda in miru,« odgovarjajo na MOM.

MOM: »Med poglavitne naloge pa sodijo ukrepi v primerih kršitev parkiranja na prometnih in drugih površinah, kadar so s tem ogroženi ranljivi udeleženci v prometu (invalidi, otroci, pešci).«

Med poglavitne naloge pa sodijo ukrepi v primerih kršitev parkiranja na prometnih in drugih površinah, kadar so s tem ogroženi ranljivi udeleženci v prometu (invalidi, otroci, pešci). Redarji, ki v okviru rednih dnevnih nalog  nadzirajo promet v conah za pešce, tako iz občinske službe za odnose z javnostmi, sodelujejo tudi pri nadzoru prometa v primerih prireditev in dogodkov zaradi katerih prihaja do začasne spremembe prometnega režima, med drugim odrejajo odstranitev zapuščenih odsluženih vozil, skrbijo za red in varnost v parkih in drugih javnih površinah. Izvajajo skupne preventivne naloge in naloge nadzora s policijo ter naloge v okviru občinskih programov varnosti.

Stalnica: parkiranje na parkirnih mestih rezerviranih za invalide

Redarji v skladu s predpisanimi zakoni, za katere so pristojni, izrekajo globe, ki znašajo od 40 do  1.500 evrov. »V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 se je število kršitev na pločnikih (globa 80 evrov), območjih za pešce in prehodih za pešce (globa je 80 evrov) rahlo zmanjšalo. Zaradi poostrenega nadzora in izrednih akcij se je prav tako zmanjšalo število kršitev pri nedovoljenem parkiranju na invalidskih prostorih (globa 80 evro). Ne glede na izvedene ukrepe, pa še vedno opažamo problematiko parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide. Izvedeni so tudi ukrepi na področju zaščite živali (globa 62,59 evrov),« so zapisali.