Mariborska Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma se je aprila skupaj s tamkajšnjim storitvenim in invalidskim podjetjem Ozara priključila evropsko sofinanciranemu projektu za podporo medgeneracijskim družbenim inovacijam (IN SITU).

Mariborska Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma se je aprila skupaj s tamkajšnjim storitvenim in invalidskim podjetjem Ozara priključila evropsko sofinanciranemu projektu za podporo medgeneracijskim družbenim inovacijam (IN SITU). Triletni projekt, pri katerem sodeluje šest držav, sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad.

V glavnem prizadeti mlajši in starejši od 50 let

Kot so ob začetku aktivnosti danes sporočili slovenski partnerji v projektu, ki ga izvajajo v okviru programa čezmejnega srednjeevropskega sodelovanja, je gospodarska in finančna kriza pred desetletjem za sabo pustila zelo pomembne socialne-ekonomske in demografske izzive.

Še posebej so izpostavili povečanje revščine in socialne izključenosti ter potrebo po nujnih trajnostnih rešitvah. Vse partnerske regije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Poljske, Hrvaške in Slovenije se soočajo z izzivom dolgotrajne brezposelnosti, povsod pa so v glavnem prizadeti mlajši iskalci zaposlitve in starejši od 50 let.

Cilj projekta je pomagati najbolj prikrajšanim

Partnerji v projektu ob tem ugotavljajo, da lahko družbene inovacije zagotovijo odgovore, vendar pa primanjkuje strokovnega znanja in specializiranih storitev za podjetja in podpore v javnem in zasebnem sektorju, primanjkuje pa tudi sredstev.

Zato je cilj projekta skupaj razviti in izvajati prilagojene storitve za razvoj podjetij in podporno shemo za spodbujanje poslovnih storitev za prikrajšane skupine na trgu dela s družbenimi inovacijami in novimi socialnimi podjetji, ki bodo rezultat posebej razvitih usposabljanj.

Po novem sistemu do reševanja medgeneracijske brezposelnosti

Vzpostaviti nameravajo strateški regionalni trikotnik ključnih akterjev, ki prihajajo iz strokovne podpore, oskrbe in organizacij tretjega sektorja, družbene inovacije in podjetniške strokovnjake ter javne in zasebne pobude za financiranje. Oblikovani sistem bo omogočil nadnacionalni pristop k reševanju medgeneracijske brezposelnosti in socialne izključenosti.

Za dosego ciljev bodo izvedli pilotne ukrepe za preizkušanje in potrditev podporne sheme in strategije, kar naj bi privedlo do trajnostnih shem v vseh šestih regijah partnerskih držav. Ob Podravju gre še za območje okoli Dunaja, nemškega Stuttgarta in hrvaške Reke ter italijanske Benečije in poljske regije Šlezije.

Združili bodo mlajše in starejše za medsebojno medgeneracijsko učenje

Projekt bo združil mlajše in starejše brezposelne, pri čemer se bosta lahko obe generaciji medsebojno učili z izmenjavo izkušen ter premostitvijo manjkajočih veščin in kompetenc. Tudi ključni igralci se bodo učili drug od drugega, s čimer bo potekal dinamičen proces izgradnje zmogljivosti na različnih ravneh.

STA