Maribor

Mariborski mestni svetniki o plačljivih parkiriščih in novem programu varstva okolja

Uredništvo , 26.03.21 ob 03:30

Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji seji opravili prvo obravnavo novega občinskega programa varstva okolja. Mnogo več pomislekov so znova imeli glede upravljanja začasnih parkirišč in garažnih hiš, predvsem zato, ker naj bi bile te površine v prihodnje plačljive. Na koncu je tretjina glasovala proti, ostali pa za.

Novi občinski program varstva okolja se nanaša na obdobje 2021-2030, za doseganje zastavljenih ciljev in izvajanje podrobnejših ukrepov v prvih petih letih pa bi potrebovali okoli 84 milijonov evrov.

Predstavnik svetniške skupine SD Matej Žmavc je v razpravi menil, da bi program moral vsebovati konkretne ukrepe, ki jih bodo bodoči proračuni občine vzdržali. Lista kolesarjev in pešcev pa je po besedah Josipa Rotarja ocenila, da je dokument ustrezen, saj gre v prvi vrsti za strateški dokument, ki služi kot osnova za načrtovanje konkretnih ukrepov.

Novi občinski program varstva okolja se nanaša na obdobje 2021-2030, za doseganje zastavljenih ciljev in izvajanje podrobnejših ukrepov v prvih petih letih pa bi potrebovali okoli 84 milijonov evrov.

Stojan Auer iz Liste za pravičnost in razvoj (LPR) ga je prav tako označil za dobrega, a je opozoril, da nekatere postavke niso v skladu z drugimi občinskimi dokumenti, med drugim strategijo ravnanja z odpadki. Igor Jurišič iz Stranke mladih – Zeleni Evrope pogreša ukrepe na področju izobraževanja in vzgoje ter aktivnejše vključevanje ljudi v reševanje okoljskih izzivov, mestni svetnik NSi Bernard Memon pa dolgoročni cilj ureditve lastništva mestnih gozdnih površin.

Arsenovič: Rdeli križ je le ena od humanitarnih organizacij

Potem ko je sekretar mariborske območne enote Rdečega križa Metod Dolinšek sporočil, da jim bo mariborska občina letos namenila za tretjino manj denarja kot lani, je župan Saša Arsenovič na vprašanje mestne svetnice Levice Tatjane Frangež povedal, da je Mestna občina Maribor letos dejansko povišala sredstva za socialne transferje. A ta zajemajo številna področja. “Rdeči križ je le ena od humanitarnih organizacij, ki jih naša občina podpira. Skrbeti pa moramo tudi za ceste, vrtce, šole in tako naprej,” je dejal.

Mestni svetniki so se na včerajšnji seji seznanili še s poročilom o uresničevanju akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide ter v drugi obravnavi potrjevali odlok o načinu izvajanja nove lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v občini in odlok o pogojih za podelitev koncesije zanjo. Razprave na to temo ni bilo, so pa tisti, ki nasprotujejo uvedbi parkirnin na teh območjih, izrazili svoje mnenje ob podaji svojega glasu. Nasprotnike niti dve različici cenika, ki po navedbah mestne uprave nakazuje izjemno sprejemljive cene parkiranja, in obljubljeni popusti za določene skupine prebivalstva niso prepričali. Cene bodo sicer potrjevali na eni od prihodnjih sej.

Nov odlok o turističnem vodenju

Novi odlok o turističnem vodenju v Mariboru, ki so ga danes v prvi obravnavi potrdili mestni svetniki, po besedah direktorja mariborskega zavoda za turizem Jureta Struca ureja program turističnega vodenja, pogoje za izvajanje, način pridobitve licence in nadzor. Za kršitve tega odloka so predvidene globe 50 evrov za fizično osebo, 200 evrov za pravno osebo in 100 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

S tem želijo v mestu narediti red na tem področju, saj bo za vodiče obvezna licenca. A je več mestnih svetnikov opozorilo, da je treba razlikovati med tistimi, ki izvajajo vodenja iz ekonomskih vzgibov, in študenti ali člani društev, ki želijo le pokazati svojim gostom lepote Maribora. Zato pričakujejo, da se dopusti tudi slednje.

STA