Dijaki mariborske Srednje šole za gostinstvo in turizem so se na ekskurziji v začetku septembra srečevali s primeri dobre prakse in poskušali odgovoriti na globalno problematiko onesnaževanja okolja.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor  v sklopu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Programa za razvoj podeželja, Evropski kmetijski sklad: Evropa investira v podeželje, sodeluje v projektu Ekološki mlečni izdelki in zelišča, kot vodilni partner v projektu z naslovom: Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi. Šola sodeluje s tremi partnerji iz Prekmurja, Posestvom Vidov brejg, Ljudsko univerzo Murska Sobota in Turmanovo kmetijo, ki poskušajo odgovarjati na globalno problematiko onesnaževanja okolja s kratkimi prehranskimi verigami in razvojem lokalnih prehranskih trgov, obenem pa si prizadevajo med potrošniki spet vzpostaviti odgovoren odnos do prehrane, lokalnih izdelkov z višjo prehransko vrednostjo in zdrav življenjski slog.

Ta odnos se mora graditi od otroških let naprej, in je pomemben v vseh življenjskih obdobjih, kajti breme kroničnih bolezni v zahodnem svetu ob staranju populacije nevzdržno raste. Še posebej občutljivi moramo biti do ranljivih ciljnih skupin, ki so dodatno izpostavljene dejavnikom tveganja in velikokrat prikrajšane v dostopnosti do različnih storitev in produktov.

Ogled dobre prakse v sirarni

Namen strokovne ekskurzije je bil ogled dobre prakse povezovanja med lokalnimi ponudniki, spoznavanje lokalne kulinarične in turistične ponudbe, odgovorno ravnanje s hrano, ter izpostaviti problematiko masovne proizvodnje hrane ter problematiko zavržene hrane. Tako so se dijaki oddelkov 2.c, 4. c s spremljevalci, 9. septembra 2020, odpravili na Goričko. Ogledali so si pašnik z drobnico sirarne Gorički raj v Ratkovcih, ter se nato odpravili še v samo sirarno. Spoznavali so razlike med domačim in industrijsko pridelanim jogurtom, kako iz mleka nastane jogurt in skuta, kako spraviti produkte v čim krajšem času do potrošnika, ter o pomembnosti lokalne pridelave.

Tudi sami so se preizkusili v pripravi solnih kopeli in pripravkov za juho

Do posestva Vidov brejg v Fokovcih je vodil krajši sprehod čez gozdno pot, ob kateri so opazovali divja zelišča in se seznanili s podatkom, da v Prekmurju že stoletja za zdravljenje bolezni uporabljajo več kot 500 zdravilnih zeli. Lastnica posestva je dijakom razkazala tudi zeliščni vrt, nato pa prikazala, kako učinkovito destilirati meto, sami pa so se lahko poizkusili v pripravi solnih kopeli z zelišči ali pripravkov za kuho.

Skozi praktični prikaz so dijaki spoznali, kako pomembno je lokalno povezovanje, ne le v prehranski verigi, temveč tudi za celosten turistični proizvod v turistični ponudbi. Spoznali smo kako pomembno je prepoznati trende, tržno nišo ter kako pomembna je sloga, v kateri je še vedno moč.

Skozi praktični prikaz so dijaki spoznali, kako pomembno je lokalno povezovanje, ne le v prehranski verigi, temveč tudi za celosten turistični proizvod v turistični ponudbi, ter kako pomembno je prepoznati trende in tržno nišo, obenem pa se je ponovno kot pravilen izkazal pregovor, da je v slogi, še vedno moč