Maribor

Mariborska občina ustanavlja nov svet, ki bo varoval uporabnike javnih dobrin

Andreja Bjelan, 26.11.20 ob 03:34

Svet naj bi zastopal interese uporabnikov storitev novoustanovljenega Javnega holdinga Maribor, v katerem bo poslej šest občinskih podjetij. Obenem bi opozarjal na pomanjkljivosti ter predlagal izboljšave.

Mariborski mestni svetniki so na minuli seji med drugim potrdili tudi odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v mestni občini. Gre za organ, ki ga občina doslej še ni imela, a ga predpisuje zakon o gospodarskih javnih službah.

Svet naj bi bdel nad delom novoustanovljenega Javnega holdinga Maribor, v katerem bo poslej šest občinskih podjetij. Ustanovitev je junija lani zahteval mestni svet, z njim pa naj bi zagotovili večjo transparentnost delovanja holdinga in vključenih občinskih podjetij. Pri tem je javnost sicer zmotilo, da bi člane sveta imenovale svetniške skupine in ne civilna družba.

Gre za organ, ki ga občina doslej še ni imela, a ga predpisuje zakon o gospodarskih javnih službah.

Kot je na seji in pred tem izpostavil župan Saša Arsenovič, ne gre za dodaten poslovni nadzorni organ, temveč za posvetovalno telo, ki zbira mnenja uporabnikov in prislushe njihovim pobudam. Rosana Klančnik iz Službe za delovanje mstnega sveta pa je poudarila, da se bo vpliv politike skušal omejiti z različnimi določbami. Tako denimo v svet ne bodo mogli biti imenovani zaposleni v nadzorovanih podjetjih, uslužbenci občinske uprave, mestni svetniki ipd.

Svet bo izvedel tudi raziskavo zadovoljstva uporabnikov javnih dobrin v mestu

Kot je obrazloženo v odloku, ima Svet ima naslednje naloge in pristojnosti:

  • zastopa in usklajuje interese občanov oz. uporabnikov javnih dobrin in predlaga skupne predloge mestnemu svetu in županu občine,
  • zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine,
  • zastopa in usklajuje interese občanov v razmerju do izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
  • vsako leto izvede analizo (raziskavo) zadovoljstva uporabnikov javnih dobrin s kvaliteto storitev, ki jih izvajajo izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb in jo posreduje v obravnavo izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih služb, Javnemu holdingu Maribor in mestnemu svetu,
  • zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti občine s podrocja lokalnih gospodarskih javnih služb.