Krajani med drugim opozarjajo na nesmiselnost nove prometne ureditve v Kamnici.

Potem ko se krajani Kamnice niso strinjali z novo prometno ureditvijo, smo dobili odziv mariborske občine.

MO Maribor, je pred dnevi v sklopu vzdrževalnih del programa širitve kolesarskih poti in ukrepov umirjanja prometa za večanje prometne varnosti, pričela urejati tudi 70 metrov dolgo območje na Vrbanski ulici v KS Kamnica. Gre za nevaren odsek, kjer kolesarji kljub prepovedi vozijo v nasprotno smer, s čimer ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. S ciljem, da se izboljša urejenost in varnost na tem odseku, so se pričela izvajati dela, ki so med drugim vsebovala tudi izris pasu kolesarske poti v smeri Z-V. Temu so nasprotovali krajani v Kamnici, zato je predsednik KS sklical izredno sejo sveta KS Kamnica.

Kljub vsem pojasnilom predstavnikov mestne uprave in presojevalca prometne varnosti s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, da je predlagana rešitev v skladu s predpisi, so krajani vztrajali, da se kolesarski pas v smeri Z-V odstrani. Prepričani so, da zaradi izrisa novih kolesarskih poti iz smeri Rošpoha več ne bo prihajalo do vožnje kolesarjev v nasprotno smer in da posledično kolesarski pas Z-V ni potreben.

Krajani med drugim opozarjajo na nesmiselnost nove prometne ureditve v Kamnici. Več na naslednji povezavi.

“Zato se je vodstvo MO Maribor odločilo, da prisluhne krajanom. Izvajalcu del se je že naročilo, da se vzpostavi prvotno stanje, torej izbriše pas kolesarske poti v smeri Z-V,” so pojasnili na občini.

Hkrati bo uveden monitoring prometa na tem odseku, ki ga bo mestna občina v prihodnjih mesecih izvajala skupaj s stroko z Univerze v Mariboru in v skladu z izsledki primerno postopala. V kolikor bodo izsledki monitoringa pokazali, da se kljub vsem ukrepom kolesarji še vedno vozijo v nasprotno smer, bo v skladu s predpisi in s ciljem večje varnosti mestna občina ustrezno ukrepala.