Na Mestni občini Maribor so objavili dva javna razpisa za pomoč samozaposlenim in malim podjetjem. V ta namen je v občinskem proračunu rezerviranih skoraj 400 tisoč evrov.

Fotografija je simbolična.

Javna razpisa mariborske občine sta namenjena razvoju podjetništva, povečanju števila delovnih mest in zmanjševanju brezposelnosti ter zagotavljanju pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij s sedežem na območju mariborske občine.

Razpisa sta odprta do 8. septembra 2021. Najdete ju na tej in tej spletni povezavi.

Za samozaposlene četrt milijona evrov

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v mariborski občini je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za razvoj podjetništva, povečanje števila delovnih mest in zmanjševanje brezposelnosti na območju občine v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. Iz razpisa bodo financirani stroški samozaposlovanja upravičencev s stalnim bivališčem in poslovnim sedežem na območju občine, ki so oziroma bodo samozaposlitev realizirali med 12. septembrom 2020 in 8. septembrom 2021.

Za ta razpis je v občinskem proračunu zagotovljenih 249.800 evrov. Posamezni upravičenec lahko iz razpisa pridobi do deset minimalnih mesečnih plač (v primeru, da se je samozaposlil iz brezposelnosti) oziroma do pet minimalnih plač, če se je samozaposlil neposredno po zaposlitvi.

Dodatno, med drugim, velja pogoj, da je (bil) upravičenec neposredno pred samozaposlitvijo vsaj 30 dni prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelna oseba ali da je (bil) v delovnem razmerju in je samozaposlitev realiziral neposredno po prenehanju delovnega razmerja.

Pomoč tudi za podjetja z največ 49 zaposlenimi

Drugi razpis je javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v občini Maribor v letu 2021. Namenjen je mikro- in malim podjetjem z največ 49 zaposlenimi. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast teh podjetij.

V letošnjem občinskem proračunu je za ta razpis namenjenih 149.850 evrov. Posamezni upravičenec lahko po tem razpisu prejme največ 5.000 evrov pomoči.

Upravičenci bodo lahko pridobili sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (nakup nove opreme, patentov, licenc in programske opreme). Prejemnik mora zagotoviti vsaj 25 odstotkov lastnih sredstev, za upravičene pa štejejo stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od 1. septembra 2020 do 8. septembra 2021.

Smiselnost posameznih ukrepov proučujejo

Na Mestni občini Maribor so povedali: “Pri ukrepih aktivne politike zaposlovanja Mestna občina Maribor sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Območno enoto Maribor, in z drugim institucijami, ki izvajajo ukrepe za spodbujanje gospodarstva. Skupaj proučujemo smiselnost posameznih ukrepov in pristopamo k njihovemu izvajanju tako, da bodo kar najbolj prispevali razvoju gospodarstva oziroma podjetništva.”