Mestna občina Maribor ne bo izdajala računov najemnikom in uporabnikom gostinskih vrtov, ki so prizadeti zaradi vladnega odloka o prepovedi dejavnosti.

Med tistimi, ki jih je epidemija koronavirusa najbolj prizadela, so različni najemniki, ki so bili zaradi vladnega odloka prisiljeni zapreti svoja vrata in začasno opustiti svojo dejavnost. V marsikateri občini so se že v prvem valu epidemije odločili, da bodo občinskim najemnikom vsaj malo pomagali z oprostitvijo plačila najemnin, med drugim tudi v Občini Šentilj in Občini Duplek, o čemer smo tudi poročali.

Da bodo najemnikom svojih poslovnih prostorov, med katerimi so se mnogi znašli v hudi eksistencialni stiski, v prvem valu epidemije priskočili na pomoč, so se odločili tudi v Mestni občini Maribor. Mestni svet je namreč tedaj na dopisni seji med drugim sprejel Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19. Več o tem na tej povezavi.

V marsikateri občini so se že v prvem valu epidemije odločili, da bodo občinskim najemnikom vsaj malo pomagali z oprostitvijo plačila najemnin, med drugim tudi v Občini Šentilj in Občini Duplek.

Kot so že pred časom pojasnili na mariborski občini, so z interventnim odlokom predvideli možnost uveljavljanja nefinančne subvencije za najemnike poslovnih prostorov v lasti občine. “Vsi najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, se bodo lahko prijavili na javni razpis za pridobitev pravice do nefinančne subvencije,” so tedaj povedali za naš portal. Namen tega »interventnega odloka« je bila zagotovitev pomoči občanom in gospodarstvu, kar zajema tudi najemnike občinskih lokalov.  Kako pa jim bodo pomagali ob drugem valu epidemije, ko so bili primorani ponovno zapreti svoja vrata?

Prizadeti pomoč potrebujejo takoj

Kot so za Maribor24.si pojasnili na Mestni občini Maribor, bodo tudi tokrat vsekakor pomagali najemnikom poslovnih prostorov in uporabnikom gostinskih vrtov, katerim je zaradi vladnega odloka prepovedano opravljanje dejavnosti.

“Zavedamo se, da prizadeti pomoč potrebujejo takoj, zato MOM ne bo izdajala računov najemnikom in uporabnikom gostinskih vrtov, ki so zaradi vladnega odloka prizadeti. Po sprejetju vladnih pravnih podlag za oprostitve, bomo na podlagi kriterijev, ki jih bodo le te predvidele opravili na podlagi posredovanih vlog presojo glede oprostitve najemnin in uporabnin,” so pojasnili.

Zavedamo se, da prizadeti pomoč potrebujejo takoj, zato MOM ne bo izdajala računov najemnikom in uporabnikom gostinskih vrtov, ki so zaradi vladnega odloka prizadeti.

S tem, ko ne bodo izdajali računov, bodo vsem prizadetim pomagali takoj, samo presojanje o upravičenosti in višini oprostitve pa izvedli naknadno, ko bo znana vsebina vladnih pravnih aktov in seveda tudi potek same epidemije.

Razpisa za nefinančne subvencije v tem trenutku ne predvidevajo, saj na podlagi izkušenj iz prvega vala epidemije pričakujejo sprejem vladnih podlag za oprostitve najemnin in uporabnin za gostinske vrtove, ki so neposredne pravne podlage za oprostitve.