Kanglerju tokrat ni uspelo.

Danes in v četrtek bodo potekale volitve v državni svet. Najprej so danes na volilnih zborih odločali o 22 predstavnikih lokalnih interesov, v četrtek pa bodo odločali še o 18 predstavnikih funkcionalnih interesov, torej delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti.

Premagal ga je v tretje

V volilni enoti 3 sta se za državnega svetnika potegovala Drago Žura in Franc Kangler. Oba kandidata imata izkušnje v državnem svetu, vendar je Žura zadnjih dvakrat, in sicer na volitvah v letih 2012 in 2017, izgubil proti Kanglerju.

Po naših neuradnih informacijah je pa danes za državnega svetnika v Mariboru zmagal Drago Žura, ki je z 19 proti 18 glasovi premagal Franca Kanglerja. V državnem svetu bo torej lokalne interese zastopal Drago Žura.

Po naših neuradnih informacijah je pa danes za državnega svetnika v Mariboru zmagal Drago Žura, ki je z 19 proti 18 glasovi premagal Franca Kanglerja. 

Na volilnih zborih odločajo elektorji. Za svetniška mesta, ki jih zasedajo predstavniki funkcionalnih interesov, so jih določile interesne organizacije. Za mesta, ki so namenjena predstavnikom lokalnih interesov, pa občinski in mestni sveti. Člani DS so voljeni za dobo petih let, svojo funkcijo pa z izjemo predsednika, ki je v DS zaposlen, opravljajo nepoklicno. Volitve se opravijo najprej dva meseca in najpozneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe. Ta se računa od dneva njegove prve seje, ki je v tekočem mandatu potekala 12. decembra 2017.