Zaradi menjave pokrova jaška in sanacije ceste bodo v teh dneh v mestu te zapore cestišč.

Z Nigrada obveščajo, da bo zaradi zamenjave pokrova jaška v času od 15. 7. 2019 do vključno 19. 7. 2019 za en dan popolnoma zaprt severni prometni pas Ulice Pariške komune na odseku od Ljubljanske ulice (krožišče) do Plečnikove ulice, vključno z zaporo levo zavijalnega prometnega pasu Titove ceste pred križiščem z Ulico pariške komune. Udeležence v prometu prosimo za dosledno upoštevanje začasne prometne ureditve ter za strpnost in razumevanje.

Zaradi sanacije asfalta tudi zapora Partizanske

Zaradi sanacije asfaltnega vozišča s prevleko v času od 15. 7. 2019 do vključno 25. 7. 2019 bo polovično zaprto vozišče Partizanske ceste na odseku od Mlinske ulice do Ulice heroja Šlandra. Dostop do objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti bo urejen. Udeležence v prometu prosimo za dosledno upoštevanje začasne prometne ureditve ter za strpnost in razumevanje.

Nadomestna avtobusna postaja pri Mariboxu

V času del na Partizanski cesti ne bo v uporabi avtobusno postajališče TPC City v smeri proti glavni avtobusni postaji; zato bo za avtobuse mestnega potniškega prometa urejeno nadomestno postajališče pri Mariboxu.