Mladinski kulturni center Maribor je pripravil natečaj za oblikovanje posebnih tablic, ki bodo označile, na katerih stenah lahko grafitarji pustijo svoj pečat.

K sodelovanju v natečaju »Oblikuj tablico za označbo sten dostopnih grafitarjem« so vabljeni vsi s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Maribor, ki imajo ustvarjalno idejo ali koncept za izdelavo tablic. Nagrajena ideja bo označevala stene, na katerih bo grafitiranje dovoljeno in legalno.

Delovna skupina za grafitarstvo

V Mariboru od leta 2020 pod okriljem občine deluje skupina za grafitarstvo. Letos načrtujejo dejavnosti, v okviru katerih bo občina vzpostavila predvidoma 5 sten, ki bodo namenjene grafitiranju. Iste stene bodo lahko  služile tudi naročenim poslikavam ali vadbi grafitarjev, ki se s tem tipom umetnosti šele srečujejo.

Letos načrtujejo dejavnosti, v okviru katerih bo občina vzpostavila predvidoma 5 sten, ki bodo namenjene grafitiranju. 

V lanskem participativnem proračunu pa je bila sočasno podprta ideja o pripravi Stretegije  za odstranjevanje grafitov.

Grafiti bodo legalni, a ne povsod

V sodelovanju delovne skupine za grafitarstvo ter v okviru priprave strategije za odstranjevanje grafitov, MKC Maribor razpisuje natečaj za oblikovanje tablic za označbo sten, ki bodo namenjene grafitiranju in bodo označevale stenske površine, ki jih bo Mestna občina Maribor namenila za stenske poslikave – murale in grafite. S tablicami bodo označene stene, na katerih bo grafitiranje dovoljeno in legalno.

Če so grafiti ob svojem nastanku v začetku sedemdesetih v ZDA predstavljali predvsem glas manjšine in upora in jih je bilo mogoče najti povsod, kjer jih je lahko videlo čim več ljudi,  jih je danes mogoče najti tudi v galerijah.

Če so grafiti ob svojem nastanku v začetku sedemdesetih v ZDA predstavljali predvsem glas manjšine in upora in jih je bilo mogoče najti povsod, kjer jih je lahko videlo čim več ljudi,  jih je danes mogoče najti tudi v galerijah. Posebej določena mesta zanje pa tudi niso novost. V Ljubljani je bilo pred sedmimi leti določenih 13 zidov, namenjenih grafitom, v Mariboru je bilo nastajanje grafitov mentorirano leta 2013 pod okriljem EPK.

Imate idejo? Morda boste nagrajeni

Trije udeleženci natečaja, tisti, ki bodo po mnenju strokovne komisije, svoje delo najbolje opravili, bodo na koncu tudi nagrajeni. Najboljša ideja bo izvedena. Več o natečaju lahko preberete tukaj.