Kakšno vodo pijemo v mestu, ko pa slednja teče po starih azbestnih ceveh? Bi prisotnost azbestnih vlaken v vodi lahko označili kot enega izmed krivcev za visoko rakavih obolenj v Sloveniji?

Azbest, material, ki dokazano povzroča več vrst raka, je na različnih mestih pod mestom še vedno sestavni del vodovodnih cevi javnega omrežja. Azbestna vlakna lahko zaradi dotrajanih, popokanih cevi pronicajo v vodo in konec koncev vplivajo na zdravje Mariborčanov. Kot so nam dejali na Mariborskem vodovodu, pa je javno vodovodno omrežje v Mestni občini Maribor kljub pomanjkanju vlaganj v vzdrževanje v primerjavi z ostalimi vodooskrbnimi sistemi po državi še vedno v solidnem stanju, tudi kvaliteta vode je dobra, za večji del občine kloriranje vode v sistemu ni potrebno.

Potrebne so nujne prenove, a denarja ni

“Kljub temu pa obstajajo kritični odseki z dotrajanimi PVC, azbest-cementnimi in starimi litoželeznimi vodovodi (tudi iz leta 1901), ki bi jih nujno morali zamenjati,” menijo. Povprečna starost vodovodnih cevovodov se tako počasi veča, brez potrebnega investicijskega vzdrževanja omrežja se bo večala tudi pogostost okvar. Mariborski vodovod redno vodi statistiko prelomov na mreži in ima pripravljen seznam ulic, v katerih so nujne rekonstrukcije vodovoda.

Za sanacijo najnujnejšega potrebujejo 4 milijone

Kot okvirni problem pri financiranju omrežja na vodovodu izpostavljajo spremembo zakonodaje, po kateri Mariborski vodovod več nima lastnih namenskih sredstev za investicije v vzdrževanje infrastrukture, ampak zbrana sredstva nakazuje lastniku – Mestni občini Maribor, ki je tudi odgovorna za prerazporeditev teh sredstev po resorjih. Pa vendar na občini ne razmišljajo o menjavi vodovodne napeljave. Po zagotovilih Mariborskega vodovoda bi sanacija najnujnejšega stala 4 milijone evrov.

Spodaj podajamo nekaj osnovnih podatkov o vodovodnem omrežju v občini Maribor. Iz dvoletne statistike je razviden porast števila intervencij na omrežju.

Cement azbestne cevi naj ne bi bile (pre)nevarne

Kot so nam zaupali, največji problem predstavljajo stare azbestne in PVC cevi, ki so že dodobra načete in na nekaterih mestih popokajo, s čimer pride do prepuščanja vode. Azbestne cevi pa naj ne bi bile (pre)nevarne, saj da se je po vseh teh letih v notranjosti cevi napravil debel sloj vodnega kamna, s čimer voda ne prihaja v stik z azbestom. A tudi te cevi so stare in dotrajane, in na mnogih mestih pa že popokane, zato lahko na teh mestih azbest pronica v vodo. Nikakršnih zagotovil ni, da prebivalcem Maribora cevi iz azbesta ne škodijo, prav tako noben nima dokaza o nasprotnem. Ob zaužitju lahko azbestna vlaka povzročajo raka gastrointestinalnega trakta, če pa vlakna vdihnemo, lahko tudi leta pozneje povzroči hudo obliko pljučnega raka.