Mestna občina Maribor je uspešno kandidirala na razpisu za evropska sredstva in tako pridobila finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter pripadajoči prispevek iz državnega proračuna Republike Slovenije za projekt »Obnova promenade v Mestnem parku«, v skupni vrednosti 3,6 milijona evrov.

Mestna občina Maribor želi z obnovo promenade Mestnega parka zagotoviti večjo varnost za pešce, izboljšati prehodnost parka, povečati obiskanost in omogočiti urejen prostor za preživljanje prostega časa v naravi, nenazadnje pa z odpravo poškodb na površinah omogočiti lažje koriščenje parka tudi invalidom.

Kaj obnova obsega?

V sklopu obnove bodo na 10 hektarjih zamenjani obstoječi tlaki, stopnice, robni elementi, vodovod in elektroinštalacije. Obnove bodo deležne tudi fontana in zasaditve znotraj območja promenade.

V sklopu obnove bodo na 10 hektarjih zamenjani obstoječi tlaki, stopnice, robni elementi, vodovod in elektroinštalacije. Obnove bodo deležne tudi fontana in zasaditve znotraj območja promenade.

Promenada Mestnega parka bo obnovljena skladno s soglasji Zavoda za kulturno dediščino Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter na način, kot je bila prvotno zasnovana. V notranjost Mestnega parka se z obnovitvenimi deli v okviru tega projekta ne bo posegalo.

Skupna vrednost projekta znaša 3 milijone 620 tisoč evrov

Skupna vrednost projekta znaša 3 milijone 620 tisoč evrov, od tega podpora Evropske unije za programsko območje Vzhodne Slovenije 2 milijona 316 tisoč evrov, prispevek iz državnega proračuna pa 579 tisoč evrov. Mestna občina Maribor si tako obeta obnovljeno promenado Mestnega parka še v letu 2021.