Poslanka SD mag. Bojana Muršič trdi, da je bilo lani za skoraj tretjino manj odkritih primerov raka ustne votline, kar je še ena izmed posledic epidemije covid-19, saj je dostop do zdravnikov omejen. Številni zdravstveni domovi v preventivne namene že izvajajo akcijo pregledov ustne votline, a zdravstveni dom v Mariboru se zaenkrat akciji ne pridružuje. Število odkritih primerov naj ne bi bilo manjše, pacienti pa so obravnave deležni takoj ali najkasneje v enem tednu.

V preteklem letu je bilo za okoli 30% ugotovljenih manj odkritij raka ustne votline, a slednje ne pomeni, da smo državljani bolj zdravi. Na število odkritij raka naj bi vplivale epidemiološke razmere zaradi covid-19, zaradi tega pa je tudi dostop do zdravnikov veliko bolj omejen.

Slednje sicer velja za vsa medicinska področja, a se zdi najbolj pereče prav pri zdravljenju raka, kjer so zgodnja odkritja ključnega pomena. Bolniki tako pomoč poiščejo šele pri resnejših simptomih: bolečini, otekanju ustnega predela, težavah pri žvečenju in požiranju, krvavitvah, ki so lahko že znaki napredovalnega raka.

Pravočasno ukrepanje ob odkritju raka neprecenljivo

Zdravniška zbornica Slovenije je zato v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana in zobozdravniki v preteklem decembru začela akcijo preventivnih pregledov ustne votline. Pregledi bodo potekali v ZD Nova Gorica, ZD Ljubljana, ZD Novo mesto in ZD Murska Sobota, akciji pa se ne pridružujejo v Mariboru.

V zvezi z navedenim je v decembru 2020 na nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja poslanka SD mag. Bojana Muršič naslovila poslansko vprašanje. “Ravnanje mariborskega zdravstvenega doma, da ne pristopi k preventivni akciji, je nepojmljivo. Še posebej zaradi tega, ker v Mariboru odkrijejo letno 30 primerov tovrstnega raka in tudi, ker je zaradi epidemioloških razmer in dodatne omejenosti dostopa do zobozdravnikov, preventiva zelo zaostala,” pojasnjuje Muršičeva in opozarja, da bolniki pomoč poiščejo šele, ko je skorajda (pre)pozno.

Ravnanje mariborskega zdravstvenega doma, da ne pristopi k preventivni akciji, je nepojmljivo. Še posebej zaradi tega, ker v Mariboru odkrijejo letno 30 primerov tovrstnega raka in tudi, ker je zaradi epidemioloških razmer in dodatne omejenosti dostopa do zobozdravnikov, preventiva zelo zaostala. Zato se mi zdi izredno pomembno, da bi se tudi v Mariboru izvajali preventivni pregledi brez čakanja, kar bi pripomoglo k pravočasnemu odkritju te zahrbtne bolezni.

“Zato se mi zdi izredno pomembno, da bi se tudi v Mariboru izvajali preventivni pregledi brez čakanja, kar bi pripomoglo k pravočasnemu odkritju te zahrbtne bolezni,” dodaja Muršičeva, ki Gantarjevega odgovora vse do danes ni prejela, ker je minister za zdravje odstopil in je postalo vprašanje brezpredmetno. Po prihodu Gantarjevega naslednika bo odgovore poskušala poiskati tudi pri tem.

Spremljanje izbranega zdravnika ključnega pomena

Vodja Specialistične zobozdravstvene službe za odrasle in spec. parodontologinja Romana Mance Kristan iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca poleg oralnih in maksilofacialnih kirurgov pregleda največ pacientov z ustnimi boleznimi.

“Menimo, da je pravilno, da se paciente v zvezi s spremembami v ustih osvesti, da bodo težavo čim prej ugotovili in se glede tega obrnili na izbranega zobozdravnika. Pomen izbranega zobozdravnika poudarjamo zato, ker menimo, da največ šteje zaupanje med pacientom in njegovim izbranim zdravnikom, ki bo tudi hitreje spremembo zaznal in ustrezno spremljal svojega pacienta, v kolikor napotitev k specialistu ni potrebna,” pojasnjuje Mance Kristanova in obenem dodaja, da je v ustih namreč veliko sprememb, ki jih ni potrebno odstraniti, ampak samo redno spremljati, kar lahko stori samo izbrani zobozdravnik.

V kolikor se izbrani zobozdravnik odloči za napotitev k spec.parodontologu, oralnemu ali maksilofacialnemu kirurgu, v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca čakalne dobe skoraj ni, slednje pomeni, da je tak pacient sprejet večinoma v enem tednu. S stopnjo nujnosti 1, torej nujno, pa so pacienti na vrsti še isti dan, kjer ga v čim krajšem času tudi kirurško obravnavamo, odstranimo problematično tkivo ali del pošljemo na patohistološki pregled. Ker pri nas nismo zaznali upad takih pacientov, nismo ugotovili potrebe po dodatnih preventivnih pregledih.

“V kolikor se izbrani zobozdravnik odloči za napotitev k spec.parodontologu, oralnemu ali maksilofacialnemu kirurgu, v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca čakalne dobe skoraj ni, slednje pomeni, da je tak pacient sprejet večinoma v enem tednu,” razlaga vodja specialistične službe.

S stopnjo nujnosti 1, torej nujno, pa so pacienti na vrsti še isti dan, kjer jih “v čim krajšem času tudi kirurško obravnavajo, odstranijo problematično tkivo ali del pošljejo na patohistološki pregled. Ker pri nas nismo zaznali upad takih pacientov, nismo ugotovili potrebe po dodatnih preventivnih pregledih,” še odgovarja Mance Kristanova.

V kolikor bi zaznali, da se je število takih pacientov v specialističnih ambulantah zmanjšalo, se bomo tudi mi pridružili akciji.

Dolge čakalne dobe so tako po besedah Mance Kristanove le v specialistični službi za kronična obolenja, kjer primeri ne zahtevajo takojšnje obravnave. V nasprotnem primeru bi se namreč ustrezno odzvali, pojasnjuje vodja specialistične zobozdravstvene službe. “V kolikor pa bi zaznali, da se je število takih pacientov v specialističnih ambulantah zmanjšalo, se bomo tudi mi pridružili akciji,” še pojasnjuje Mance Kristanova.