Štiri podravske občine, Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica in Hoče-Slivnica so sklenile glave in predstavile skupno turistično ponudbo vzhodnega dela Pohorja.

Štiri podravske občine, Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica in Hoče-Slivnica so sklenile glave in predstavile skupno turistično ponudbo vzhodnega dela Pohorja. Sestavili so posodobljen zemljevid z vsemi pomembnimi točkami in kolesarskimi stezami, v ponudbo pa tokrat prišteli še vse manjše gostince, ki delujejo v sosednjih občinah.

Pohorje kot temelj turistične ponudbe na področju Maribora

Alenka Iskra, podžupanja MOM je dejala, da je MOM pristopila k temu projektu, saj se dobro zaveda turističnega potenciala vzhodnega Pohorja. Na MOM si zelo prizadevajo v sodelovanje povezati druge zainteresirane občine in ponudnike, ki delajo na Pohorju.

“Pohorje je osnovna znamka turistične ponudbe v Mariboru in zato si MOM intenzivno prizadeva da pristopimo k pripravi izhodišč Zakona o Pohorju, ki povezuje 21 občin,” je dejala.

V brošurah kolesarske poti, kulinarična ponudba, kulturne in naravne znamenitosti …

Milan Klančnik, turistično društvo gostincev Pohorja, je dejal, da so lanske karte, ki so jih izdali v 2000 izvodih, hitro pošla, zato so bili mnenja, da je treba nujno izdati nove brušure ter posodobljen zemljevid tega dela Pohorja z vso turistično ponudbo ter naravnimi in kulturnimi znamenitostmi vzhodnega dela Pohorja. Želeli so osvežiti tudi kulinarično ponudbo, pri tem pa so v slednjo želeli vključiti tudi manjše gostinske obrate, ki mejijo na vzhodni del Pohorja. Zato so v zemljevid vključili tudi druge občine, poleg Maribora še občino Hoče-Slivnica, Ruše in Slovenska Bistrica. Akterji vseh štirih občin so se že sestali na sestanku konec aprila in dorekli prihodnje sodelovanje za prihodnost pohorskega turizma.

V kulinarični brošuri bo na voljo zbiranje žigov ob vsakem obisku, pri čimer bo degustacijska porcija zadnje ponudba brezplačna.

Pohorje ima tudi svojo bajeslovno turistično ponudbo

Martina Rauter, svetnica in predsednica odbora za gospodarske dejavnosti in turizem iz občine Hoče-Slivnica je poudarila, da gre za prvi skupni projekt, v kateri glede usode poenotene turistične ponudbe sodelujejo 4 občine te regije.

Dušan Lahe, direktor občinske uprave občine Ruše je dejal, da bodo tudi v prihodnje z veseljem sodelovali v takšnih pobudah in se zahvalil vsem akterjem za sodelovanje. Jana Jeglič iz MO Slovenska Bistrica je, kakor njeni predhodniki, vsem čestitala za izdajo novih brošur pohorske turistične ponudbe. Poudarila je tudi drug vidik turizma vzhodnega dela Pohorja, ki se osredotoča na aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja, pri čemer cilja na Enjoy Heritage ali Živo coprnijo, zbrane bajeslovne pripovedke, ki izvirajo s Pohorja.

“Ti projekti so nastali v smeri večkratnih kratkotrajnih počitnic in intenzivnih doživetij. Nova turistična karta in zgibanka pa je prav začetek ali temelj novega projektnega sodelovanja na Pohorju.”

Pomembno je, da ponudniki nastanitev beležijo odziv gostov

Direktorica Zavoda za turizem Maribor-Pohorje Doris Urbančič Windisch je zelo vesela tovrstnega sodelovanja občin. Osnova sodelovanja je tudi v urejeni finančni osnovi, je bila jasna. Na Zavodu so sodelovali pri podpori oblikovnega dela brošur, pomagali pa bodo tudi pri njihovi distribuciji. Zelo je pomembno, je dejala, da gostinci beležijo odziv gostov in obiskanost turističnih namestitev in kulinaričnih obratov, saj lahko na teh trendih naslednje leto stvari še nadgradijo.