Četudi bi se prenova in dogradnja že dotrajanega objekta Vrtca Ivana Glinška, enota Ribiška, morala pričeti že avgusta, se slednja pomika v naslednje leto. Kljub temu vrtec sameva, saj so otroke že julija preselili drugam.

Četudi bi se prenova in dogradnja že dotrajanega objekta Vrtca Ivana Glinška, enota Ribiška, morala pričeti že avgusta, se slednja pomika v prihodnost. Sanacija bi se tako lahko pričela šele prihodnje leto, vrtec pa so kljub temu že izpraznili v juliju.

Trimesečna zamuda pri izdaji gradbenega dovoljenja

Kot pojasnjuje investitor prenove, Mestna občina Maribor, se je gradnja odmaknila zaradi zamika gradbenega dovoljenja za vrtec. Na MOM so predvidevali, da bo dovoljenje pravnomočno marca 2019, dejansko pa je postalo pravnomočno 21. junija 2019. 11. 7. 2019 je sledila predaja projektne dokumentacije za izvedbo s strani projektanta, potem je steklo javno naročilo. Odpiranje ponudb se tako prične šele jutri, 13. 9., ko se bo priznalo usposobljenost ponudnikov.

Zaradi trimesečne zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja obstaja možnost zamika gradnje v naslednje leto, še pojasnjujejo na MOM.

To bi naj bil pravi vzrok za zamik gradbenega dovoljenja

Po naših neuradnih informacijah pa je vzrok za zamik gradbenega dovoljenja v tem, da je projektant v projektno dokumentacijo pozabil dodati del, ki terja dogradnjo vrtca. Na MOM informacije niso potrdili, a tudi ne zanikali. Otroke pa so kljub temu že 1. 7. preselili na druge lokacije vrtcev, odstranili so celo pohištvo. Enota Ribiška tako sameva, čeprav se sanacija letos sploh še ne bo začela.

“Na uvodnem sestanku so pojasnili, da se še nič ne dogaja, prav tako nam noben ni podal nobenega uradnega obvestila. Tako da zaenkrat moramo otroka voziti v vrtec na Smetanovi, s katerim nismo zadovoljni, saj parkirnih mest praktično ni, zato se moramo ustaviti praktično sredi ceste” je za Maribor24 pojasnila mati enega izmed otrok, ki je prej obiskal enoto Ribiška.

Vrtec ne ustreza normativom minimalnih tehničnih pogojev za prostor in opremo 

Kot smo pisali že pred meseci, je enota Ribiška, ki se nahaja na odlični lokaciji na Lentu, že vrsto let dotrajana. Igralnice in sanitarije ne ustrezajo standardom in normativom, ki jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, prav tako pa obstoječi vrtec ne razpolaga z ustreznim večnamenskim prostorom ter kabineti za izvajanje individualne obravnave otrok.

V enoti je bilo ugotovljeno tudi, da so stroški absolutno previsoki za ogrevanje ter samo vzdrževanje objekta, dotrajana je fasada, tlaki ter sanitarije, prav tako pa enota nima sistema kontroliranega prezračevanja, dotrajani pa so tudi energetsko potratni kotli, ki tudi ne ustrezajo standardom in normativom. Zato se je lastnik vrtca, Mestna občina Maribor, odločila za rekonstrukcijo in dozidavo enote na Ribiški, da bo tako le-ta dosegala standarde pravilnika.