Prof. dr. Samo Kralj iz oddelka za fiziko mariborske Fakutete za naravoslovje in matematiko je prejel državno nagrado za pomembne raziskave na področju fizike tekočih kristalov.

Prof. dr. Samo Kralj vodi laboratorij “Fizika kompleksnih sistemov” na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in je znanstveni svetnik na Institutu “Jožef Stefan”.

Državno nagrado je prejel za pomembne raziskave na področju fizike tekočih kristalov, predvsem pojave, ki so osnovani na univerzalnih mehanizmih, kot so zlom simetrije in topologija, zato so njegovi izsledki uporabni tudi za druga področja fizike, vključujoč fiziko osnovnih delcev in kozmologijo. Je svetovno priznan strokovnjak na področju modeliranja tekočih kristalov in topoloških defektov.

Vsako leto le pet Zoisovih priznanj

Zoisovo priznanje je sicer najvišje priznanje za dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti in se podeljuje od leta 1998 naprej za pomembne znanstvene dosežke, izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki so pomemben prispevek pri uvajanju novosti v gospodarske in druge dejavnosti. Od leta 2006 naprej se vsako leto lahko podeli največ pet Zoisovih priznanj.

Državno nagrado je prejel za pomembne raziskave na področju fizike tekočih kristalov, predvsem pojave, ki so osnovani na univerzalnih mehanizmih, kot so zlom simetrije in topologija, zato so njegovi izsledki uporabni tudi za druga področja fizike, vključujoč fiziko osnovnih delcev in kozmologijo.

Priznanja podeljuje Odbor za podelitev nagrad, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.