Trenutno je v fazi oddaja javnega naročila za izdelavo potrebnih strokovnih podlag s strani arhitektov, prihodnje leto pa bodo sprejeli občinski prostorski načrt.

Kot smo pisali že pred meseci, bo Maribor nekje v bližnji prihodnosti bogatejši za še en park ob Pekrskem potoku. V prvi fazi se bo razpostiral od Ljubljanske do Dravograjske ulice, pozneje bi se lahko nadaljeval vse do Pekrske gorce. Ko so pojasnili na MOM, časovnica pričetka del še ni znana, a sodeč po nedavnem sestanku delovne skupine za Pekrski potok v samoorganiziranih mestnih četrteh Nova vas in Radvanje, se zna izvedba pričeti v drugi polovici 2020. Ko bo natečajna rešitev prenesena na zemljiški kataster, se lahko pristopi k odkupu zemljišč, ki niso v lasti občine. Do poletja 2020 bi naj sprejeli občinski prostorski načrt, sledi javna razgrnitev, šele potem bodo določili zunanjo mejo parka in pripravili ustrezno formalno podlago za izvedbo natečajne rešitve. Trenutno je v fazi oddaja javnega naročila za izdelavo potrebnih strokovnih podlag s strani arhitektov.

Del sredstev že zagotovljen

Po pridobljenem prostorskem načrtu bodo lahko objavili razpis za izvajalca nekje vmes pa bo potrebno zagotoviti še evropska sredstva za samo izvedbo, ki ga v grobem ocenjujejo na nekaj milijonov.

Kot nam je zaupal dr. Danijel Rebolj, član delovne skupine za Park ob Pekrskem potoku SČS Nova vas in podpredsednik Sveta mestne četrti Nova vas, je za letošnje in naslednje leto sicer v proračunu MOM že zagotovljen del sredstev v znesku milijon evrov, ki je namenjen pripravi dokumentacije in odkupu zemljišč.

Uporabljena bo zmagovalna rešitev iz leta 2018

Konec leta 2018 je na razpisu za ureditev prihodnjega parka ob Pekrskem potoku zmagala rešitev krajinskih arhitektov Mateje Kučine in dr. Aleša Mlakarja ter arhitekta Uroša Razpeta. Zmagovalna rešitev je predvidela številne novosti, ki bi popestrile polepšale trenutno območje ob potoku, predvsem pa vzpostavile zdravo naravno okolje, v katerem bomo lahko pod krošnjami dreves uživali vsi meščani, predvsem pa bo prosperirala naravna flora in favna.

“Strugo renaturiranega potoka se zasadi izključno z avtohtono obvodno vegetacijo (trstičje, vodne in obvodne rastline, grmovnice, drevesa), parkovne površine pa tako z avtohtono kot tudi alohtono (parkovno, okrasno) vegetacijo,” so zapisali v projektnem dokumentu.

Ob vseh prečnih cestah nameravajo urediti nove drevorede.

Potok je v bistvu kanal, cilj je ponovno vzpostaviti naravno okolje

Kot so za naš medij pojasnili na MOM, je v skladu z natečajno rešitvijo predvidena ureditev (renaturacija) struge Pekrskega potoka z razširitvami za ureditev vodnih biotopov. Dr. Rebolj je pojasnil, da je trenutno potok v bistvu kanal. Cilj je, da ta kanal ponovno preuredijo v potok v pravem pomenu besede, s svojimi razširitvami in poglobitvami vred, v katerem bodo ponovno naseljene vodne živali ter rastline.

“Trenutno je življenje v tem potoku zelo trdo, zlasti ko pokosijo bregove potoka, da potem ni sence. Po košnji prav tako rastline odvržejo v vodo in tam potem gnijejo, kar zagotovo ni ugodno za živali. Ko bomo izpolnili pogoje za preureditev potoka, se bo vzpostavil naravni ekosistem,” je pojasnil dr. Rebolj.

Potok bo z vzpostavitvijo novih lesenih brvi, platoja na vodi in mostov možno prečkati na kar 10 mestih.

FOTO: Načrtovan Mladinski trg

Park bo urejen v štirih enotah

Prihajajoči park bo razdelan v štirih enotah (B, C, D, E) in v treh fazah. Vzdolž potoka bodo oblikovali potrebno infrastrukturo – peš in kolesarsko pot z urbano opremo (pitniki, kandelabri, smetnjaki, klopi, mize, stojala za kolesa …) Na posameznih razširjenih poteh bodo oblikovali manjše trge z dopolnilnimi vsebinami. Na voljo bodo informacijska točka, razgledni stolp, urbani park, vrtički s tržnico, sanitarije, pasji park, otroška igrišča, celo arheološki park na območju Vile Rustice, kjer bodo uredili še vodni biotop.

V najbolj urbani enoti tudi kavarna, mini golf, vrtički …

V enotah C in D se predvideva vzpostavitev urbanega parka. Slednji zajema prostrane travnate površine, veliko urbane opreme, tematske botanične zasaditve (drevesa, okrasne trave, grmovnice) ter veliko manjših tematskih delov; otroško igrišče, mini golf, že načrtovani skate park, skupnostno zelene površine, urbano vodo ter seveda vstopni trg z Info centrom celotnega parka Pekrski potok.

Osrednji trg z info točko

In ne le to, na tem območju se obeta tudi kavarna, mala sejna ali prireditvena soba, mali razstavni prostor, skladišče (izposoja koles, mini golf opreme…), ter razgledni stolp. Prebivalce blokovskega naselja bo gotovo razveselila tudi novica, da bo med med šolo in stanovanjsko sosesko urejeno še manjše vrtičkarsko območje, ki je namenjeno tako stanovalcem kot šoli, ki lahko vrtičke uporabi za potrebe izobraževanja in populariziranja pridelave hrane pri najmlajših. Enota D1 bo preurejena v pasji park.

Enota E z rastlinjakom in otroškim igriščem

Enota E bo nekoliko bolj naravoslovno obarvana. Vstopni trg omenjene enote se prične v podaljšku ulice Matije Murka, kjer bo središče druženja, trgovanja in izmenjave semena, sadik in pridelkov. Poleg lokala so tu še prostori za prodajo pridelkov, skladišče, sanitarije ter stojnice na samem trgu.

Obstoječi rastlinjak na tem območju nameravajo obnoviti ter po potrebi nadgraditi. Ta predstavlja skupnostni vrtnarski center in je namenjen vzgoji rastlin, trgovanju, predavanjem, cvetličarskim in vrtnarskim razstavam ter druženju.
Poleg omenjenega so v tej enoti še skupnostna zelena površina, urbana voda, otroško igrišče in biotop ob Ljubljanski ulici.

Park vse od Ljubljanske do Dravograjske, s srcem na Ulici Pohorskega odreda

Območje parka bo v prvi fazi med Ljubljansko in Dravograjsko ulico z možnostjo nadaljevanja do Pekrske gorce, na Ulici Pohorskega odreda pa bo srce parka, kjer bo med drugim urejena tudi tržna ploščad, ki bo povezovala prebivalce stanovanjskih naselij s samim parkom. Ob BMX stezi bodo vzpostavili osrednji odprti prostor za programske sklope, na vzhodu pa bomo na novonastalo območje vstopali iz Ljubljanske ulice, kjer bodo urejene tudi nove površine za vrtičkarje.

Ožje območje parka bo opremljeno tudi z 244 novimi parkirnimi mesti za stanovalce naselij.